Defensiva kvaliteter och attraktiv värdering lockar

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Hygienbolaget Essity har fram till kvartalsrapporten i oktober handlats nära nog sidledes kring kursen 300 SEK de senaste 16 månaderna. Trots ett hyggligt kvartalsresultat, accelererande omstruktureringsåtgärder och en låg värdering, föll aktien ganska kraftigt på rapportdagen.  Förutom en mindre resultatavvikelse så oroade sig marknaden för att de negativa effekterna av Covid-19 förlängs samt signaler om accelererande investeringar inom digitalisering. Den rapportdrivna kursnedgången är dock omotiverad. En låg värdering och det faktum att aktien har trampat vatten de senaste 16 månaderna, trots en stark underliggande vinsttillväxt, har skapat ett bra köpläge. Defensiva aktier såsom Essity har inte varit på tapeten de senaste månaderna, men kan snabbt hamna i fokus om volatiliteten på börsen kommer tillbaka.

2020 har varit ett svängigt år på börsen för hygienbolaget Essity. En hamstringseffekt i årets första kvartal bidrog till ett kraftigt resultat kraftigt resultatlyft, som sedan slog tillbaka i det andra kvartalet. I tredje kvartalet minskade försäljningen lite mer än väntat, som organiskt tappade 5 procent jämfört med samma period föregående år. Det justerade EBITA-resultatet hamnade på i princip samma nivå som under samma period i fjol.

Det är framförallt affärsområdet Professional Hygiene (mjukpapper för storförbrukare) som har fortsatt motvind. Med cirka 80 procent av kundbasen inom hotell, restauranger och kontor som direkt påverkas av nedstängningar av coronapandemin, är effekten fortsatt negativ. I tredje kvartalet halverades rörelseresultatet jämfört med föregående år. Samtidigt ökade vinsten i de övriga två affärsområdena Personal Care (blöjor, inkontinensskydd och mensskydd) och Consumer Tissue (mjukpapper åt konsument), som periodvis har gynnats av pandemin.

Inför 2020 såg vi en kraftig vinsttillväxt framförallt drivet av lägre råvarupriser. Även om det starkt har bidragit till vinståterhämtningen, så har av effekterna från Covid-19-pandemin dämpad densamma. Vår bedömning är att Covid-19 har kostat Essity minst 1 miljard SEK i uteblivna vinster under 2020. Vår bedömning är att försäljningen inom Professional Hygiene är under fortsatt press även innevarande kvartal och första kvartalet nästa år, givet fortsatt svag kundefterfrågan på marknader för hotell, restauranger och kontor.

Vi gillar Essitys defensiva kvaliteter och låga värdering. Bolaget har påverkats negativt av Covid-19-pandemin, som dröjer sig kvar även 2021. Det innebär att delar av den vinstförbättring som vi tidigare förväntade under 2020, har förskjutits till 2021 och 2022. Kombinerat med ett nytt kostnadseffektivitetsprogram och höjt mål för justerad avkastning på sysselsatt kapital, bör vinsttillväxten fortsätta flera år framöver. För 2021 förväntar vi oss en EBITA-tillväxt på 17 procent.

Med ett justerat P/E-tal på 15x på våra prognoser för 2021 är värderingen attraktiv och dessutom väl under 18-19x, som aktien värderades till under stora delar av åren 2015-2017. Den tidigare premiumvärderingen på 15-20 procent relativt sektorn har idag omvandlats till en rabatt kring 20 procent, vilket är omotiverat. Defensiva aktier såsom Essity har dock inte varit på tapeten de senaste månaderna, men kan snabbt hamna i fokus igen om volatiliteten på börsen kommer tillbaka. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 340 SEK, som motsvarar ett motiverat P/E-tal på 19x på våra prognoser för 2021.

Essity – Defensiva kvaliteter och attraktiv värdering lockar (Köp med riktkurs 340 SEK)

 • Essity har starka marknadspositioner med en stor bredd i produkter såväl som geografier
 • Kortsiktigt har affärsområdet Professional Hygiene fortsatt motvind på grund av coronapandemin
 • Övriga två affärsområden har periodvis gynnats av pandemin
 • Stora delar av den vinstförbättring som vi tidigare förväntade under 2020, har förskjutits till 2021 och 2022
 • Kombinerat med ett nytt kostnadseffektivitetsprogram och höjt mål för justerad avkastning på sysselsatt kapital, bör vinsttillväxten fortsätta flera år framöver
 • Essity har utmärkta defensiva egenskaper som aktiemarknaden gillar givet osäkerheten i konjunkturen. 
 • Aktien är attraktivt värderad relativt såväl Stockholmsbörsen som andra hygienbolag och defensiva aktier
 • Köp med riktkursen 340 SEK, motsvarande P/E 19x på 2021 års prognos

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 23 oktober kl.06:07.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.