”Framgången beror på teamet”

ENTREPRENÖRSKAP. Det ideella nätverket Seed Forum lär företagare konsten att sälja in sina affärsidéer till investerare och anordnar matchmaking mellan entreprenörer och olika typer av investerare. "Min erfarenhet är att bolagens framgång främst beror på teamet bakom", säger Steinar Hoel Korsmo, ordförande och grundare av Seed Forum som gör en första ursållning av kandidater till Carnegies och SvD:s tävling Framtidens entreprenör. 

Men bakgrund som serieentreprenör och affärsängel hade Steinar Hoel Korsmo problemet klart för sig: Många start-ups behöver externt kapital för att ta nästa steg i utvecklingen. Men de har svårt att få access till investerare, inte minst utanför landets gränser, och de har dessutom dålig kunskap om hur kontakten med investerare går till.

För att överbrygga dessa hinder startade han 2002 den ideella stiftelsen Seed Forum International, vars verksamhet går ut på att förbereda entreprenörer inför investerarmöten och anordna matchmaking mellan entreprenörer och olika typer av investerare.

Verksamheten har vuxit och i dag är Seed Forum ett nätverkav icke vinstdrivande stiftelser i 46 länder.

– Det vi gör är unikt. Vi hjälper bolag som vi bedömer har potentialen att lyckas att få kontakt med investerare i globala, nationella eller lokala matchmaking-forum.Tänk dig ett svenskt start-up inom exempelvis it-branschen, det är ju inte alls säkert att de mest lämpade investerarna i bolaget är svenska. Vi bidrar genom att bredda kontaktytan,förklarar Steinar Hoel Korsmo (bilden).

Av de start-ups som får träffa investerare via Seed Forum får cirka 20 procent också finansiering efter en matchmaking, vilket Steinar Hoel Korsmo framhåller som en mycket hög siffra.

– Förklaringen är att vi är väldigt noggranna i ursållningen av de bolag vi låter träffa investerare och tränar dem ordentligt. Till exempel är vi med och väljer ut finalisterna i Framtidens entreprenör. Det var över 100 bolag från början, tio går vidare och till slut är det fem finalister kvar. Ett liknande förhållande är nödvändigt för att få bra kvalitet.

Vad ska man tänka på som investerare i start-ups?

– Min erfarenhet är att bolagens framgång främst beror på teamet bakom. Vilken kompetens har de? Hur ser deras fokus ut? Finns det tillräckligt med tid, energi och entusiasm för projektet? Sedan handlar det också om att entreprenörerna tänker tillräckligt stort. De allra flesta bolag är stay small-companies och har inte potential att leverera tillräcklig avkastning till investerare.

Vilka är de vanligaste misstag som start-ups gör i sin initiala investerarkontakt?

– Ofta är entreprenörerna för detaljerade i sina presentationer. Det gäller också att förstå att man inte ska sälja produkten utan ägarskap i form av aktier i företaget. Det blir lätt för mycket tekniska uttryck och detaljer.

Ni pratar om power pitch – vad är det?

– En power pitch är en teaser som förklarar företagskonceptet med max 15 ord och därefter besvarar frågan: Varför ska någon investera i mitt företag?Den bör entreprenören starta sin investerarpresentation med.