En ny chans att hitta guldkorn

Carnegie Commissioned Research hjälper investerare att upptäcka spännande småbolag. Private banking-kunder får möjlighet att träffa bolagen.

Hösten 2023 lanserades Carnegie Commissioned Research – en uppdragsanalystjänst för börsbolag som vill nå ut till Carnegies omfattande investerarnätverk. Den första initieringsanalysen, av generikabolaget EQL Pharma, publicerades i slutet av november. Därefter har ytterligare elva bolag tagits upp till bevakning.

Intresset för tjänsten bland börsbolagen har varit stort. Den höga kvalitetsnivån lockar: Carnegies analys är topprankad i Norden av professionella investerare i undersökningar utförda av Prospera, Institutional Investor och Financial Hearings. Samtidigt finns en attraktiv möjlighet att verkligen nå ut till investerarna.

– Carnegie kan erbjuda bolagen en unik räckvidd. Analyserna når institutioner både i Norden och globalt via vårt omfattande investerarnätverk. Lägg därtill våra private banking-kunder. Vi använder dessutom distributionstjänsten MFN och når på så sätt ut brett till miljontals privata aktieplacerare, säger Erika Langåker, Head of Carnegie Commissioned Research.

Produkten är i mångt och mycket densamma som Carnegies traditionella analys, men med ett par viktiga skillnader.

– Vi har samma krav på våra uppdragsanalyser som på våra topprankade oberoende analyser. Det är en högkvalitativ produkt som belyser möjligheter och risker för bolagen. Skillnaden är att uppdragsanalyserna saknar investeringsrekommendation och riktkurs. I stället anger vi ett fair value-intervall. Dessutom är uppdragsanalyserna fritt tillgängliga för alla investerare, fortsätter Erika Langåker.

Fair value-intervallet, som alltid är minst 20 procent brett, speglar en rimlig aktiekurs givet olika scenarier, alternativt olika värderingsmodeller. Till exempel kan en kassaflödesmodell spegla potentialen på uppsidan, medan en multipelvärdering mot relevanta jämförelsebolag kan illustrera ett värderingsgolv för aktien.

För bolagen handlar tjänsten i grunden om att synliggöra sig, öka förståelsen och nå ut med investeringscaset. I förlängningen kan det öka likviditeten i aktien och ge tillgång till bättre finansieringsmöjligheter. Institutionella placerare uppskattar dessutom att ha en påläst analytiker som speaking partner eller bollplank. Bolagen som tas upp till bevakning ska ha en bevisad affärsmodell.

– Noteringsvågen 2020–21 innebar många nya bolag på börsen, vilket skapat ett behov av bättre genomlysning bland de mindre börsbolagen. Dessutom har uppdragsanalysmarknaden mognat och blivit en etablerad del av kapitalmarknaden, säger Erika Langåker.

Förvärvet av Erik Penser Bank i höstas innebar samtidigt att Carnegie tog över Eriks Pensers omfattande uppdragsanalysverksamhet med totalt cirka 70 bolag under bevakning.

Analyserna från Carnegie Commissioned Research har tagits emot väldigt väl av såväl institutionella som privata investerare.

– Intresset för analyserna har hittills överträffat våra förväntningar, vilket är väldigt roligt. Investerarna uppskattar tillgången till kvalitativ småbolagsanalys och bolagen gillar att de verkligen når ut till investerarna, säger Erika Langåker.

För Carnegies private banking-kunder innebär uppdragsanalysen en möjlighet att hitta oupptäckta case bland börsens mindre bolag. Möjlighet finns också att träffa bolagen i samband med olika evenemang. I februari anordnades en temadag med fokus på försvarssektorn i Stockholm, i mars hölls en bolagsdag i Malmö och i maj hölls en temadag med fokus på energisektorn i Stockholm.

Detta är en artikel från Carnegie Private Bankings kundmagasin Insikt. Läs hela magasinet här.

Relaterade artiklar

Anar ljuset i skogen
Veckans aktiecase

Anar ljuset i skogen

Finländska verkstadskoncernen Valmet gynnas av vändningen för massa- och papperskonjunkturen. Trots det värderas aktien synnerligen...