Embracer Group – attraktiv värdering och vinsttillväxt

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Gamingsektorn har rusat fram på Stockholmsbörsen de senaste åren. Embracer Group, Paradox Interactive och Stillfront är de tre största gamingbolagen, som tillsammans har ett börsvärde på drygt 53 miljarder SEK. Flera av gamingbolagen är förvärvsdrivna och har starka ägare med stor kunskap om branschen. Sektorn gynnas starkt av digitaliseringstrenden, lägre distributionskostnader och en ökad konsolidering. Övergången till mobila plattformar, streaming och abonnemang är andra strukturella trender som gynnar den underliggande tillväxten. Carnegie Analys gaminganalytiker Oscar Erixon utvecklar mer om trenderna här. 

Embracer Group, som tidigare hette THQ Nordic, är moderbolaget till Sveriges största gamingkoncern. Vd och huvudägare Lars Wingefors leder bolaget från huvudkontoret i Karlstad.  Antalet anställda är drygt 3 000, i någon av bolagets 18 interna utvecklingsstudios i Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland och Tjeckien.

Embracer utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Portföljen är bred med över 130 egenägda varumärken. Det motsvarar drygt 75 procent av antalet varumärken i koncernen och har lyft från knappt 60 procent för några år sedan. Affärsområdet Games utgör knappt 60 procent av omsättningen och resterande delen är affärsområdet med förläggarverksamhet. Inom spelutvecklingsdelen Games dominerar spelplattformen konsol följt av pc. Andelen mobilt är liten. Den senaste tolvmånadersperioden utgör andelen digital försäljning 58 procent, vilket är betydligt lägre än de andra börsnoterade större svenska gamingbolagen.

Embracer har framgångsrikt expanderat via en förvärvsstrategi som går ut på att addera förläggare, studior och varumärken för att öka tillväxt och diversifiering. Sedan bolaget grundades 2011 har ett knappt 40-tal förvärv av spelvarumärken eller spelutvecklingsstudios genomförts. Efter förvärven är Embracer näst störst mätt i omsättning bland europeiska börsnoterade spelbolag, snäppet efter den franska spelutvecklaren och distributören Ubisoft.

Q2-rapporten (Embracers räkenskapsår avslutas 31 mars) var betydligt bättre än väntat och aktien reagerade positivt. I år har aktien stigit 16 procent, efter förra årets lyft på 47 procent. Detta trots ett kraftigt kursfall under hösten från kursnivån 88 till 62, när bolagets kassaflöde ifrågasattes av vissa aktörer på aktiemarknaden.

Embracer Group är Carnegie Analys favorit i gamingsektorn. Bolaget investerar kraftigt i spelutveckling och har en stark pipeline med nya titlar som på såväl kort som lång sikt adderar till den organiska tillväxten. Lägg även till potentialen i en fortsatt hög förvärvsaktivitet, givet bolagets lyckosamma förvärvshistorik.

På Carnegie Analys prognoser för 2020 värderas aktien till EV/EBITA 16 på, vilket är attraktivt givet gamingsektorn samt bolagets M&A-historik, förbättrade kvaliteten i titelsläppen och välinvesterade pipeline av nya titlar. Rekommendationen är Köp, med riktkursen 95 SEK som baseras på kassaflödesvärdering (DCF) och relativvärdering.

Embracer Group – attraktiv värdering och vinsttillväxt (Köp, riktkurs 95 SEK)

 • I år förväntar sig Carnegie en omsättningstillväxt på 22 procent och en vinst per aktie som ökar med 29 procent
 • Den starka vinsttillväxten drivs primärt av en högre bruttomarginal, som i sin tur stöds av en högre andel försäljning inom affärsområdet Games och högre andel egna speltitlar
 • Vid kvartalets slut hade Embracer 86 titlar under utveckling, vilket är mer än någonsin tidigare och där 49 ännu inte är offentliggjorda
 • Vi förväntar oss ett förbättrat kassaflöde i takt med att spelpipeline mognar
 • Balansräkningen möjliggör fortsatt hög M&A-aktivitet
 • Vår riktkurs 95 SEK baseras på kassaflödesvärdering (DCF) och relativvärdering

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 15 november kl.06:11.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.