Vad händer efter rapportfloden?

Det råder en fortsatt utpräglad stock picking-marknad. Här är tre kategorier av bolag som är intressanta att investera i, givet nuvarande läge på börsen.

Det senaste avsnittet av Omvärldspodden gästades av Karl Hedberg, aktiemäklare på Carnegie Private Banking. Han summerade den senaste rapportperioden som bättre än förväntat, där verkstadssektorn överraskade mest positivt givet att förväntningarna var mest nedtryckta av alla sektorer. Det gäller såväl för det faktiska resultatet som prognosen för kommande kvartal.

På minussidan hamnade bland annat bolag som sänkte utdelningen lite oväntat, som till exempel NCC och Skanska. Karl Hedberg lyfte även fram att detaljhandelsinriktade bolag underträffade lågt ställda förväntningar, exempelvis klädjätten H&M. Positiva signaler fanns dock i vissa konsumentsektorer med undantag av detaljhandeln, där problemen ser ut att fortsätta. Även hälsovård och telekom visade positiva signaler.

En viktig lärdom är att det fortsatt råder en så kallad stock picking-marknad.

– Det är viktigare att hitta rätt aktie än rätt sektor. En titt i backspegeln för 2018 bjöd exempelvis på stora avvikelser för OMXS30 där Ericsson steg 45 procent och H&M föll 25 procent, säger Karl Hedberg som bedömer att samma mönster består även 2019, det vill säga en utpräglad stock picking-marknad. 

Utsikterna för årets första två kvartal har nu blivit mer positiva givet att bolagen inte har flaggat för någon dramatisk förändrad efterfrågan. Börsen uppvisar i nuläget styrka med en uppgång på drygt 10 procent och har ännu inte drabbats av någon större rekyl.

– I nuläget är prognosen för börsbolagens vinsttillväxt 5-6 procent för 2019, vilket är en lägre takt än för helåret 2018. Så sent som i slutet av sommaren 2018 var motsvarande prognos för 2019 på 13 procent. Prognosen justerades ner en hel del i slutet av året när börsturbulensen var som störst.

Karl Hedberg ser en fortsatt volatil miljö där investerare uppmanas vara aktiva och kontinuerligt se över riskerna. Han kategoriserar tre grupper av aktier som är intressanta i detta läge:

  • Bolag med stabil tillväxt och förutsägbar vinst kombinerat med en måttfull värdering
  • Bolag med interna aktiviteter som gör att de har bättre möjligheter, antingen via tjänster eller produkter, att uppvisa en bättre tillväxt än konkurrenterna
  • Lågt värderade bolag med låg risk i verksamheten men som långsiktigt har möjligheten till god vinsttillväxt när väl efterfrågan kommer igång.