Så analyserar du dollarn

Dollarn har tappat stort i värde mot kronan sedan slutet av 2016, och under sommaren har dollarraset accelererat. Vad ska man tro om utvecklingen framöver? Brian Cordischi, investerings- och strategichef på Carnegie Private Banking, ger sina tankar.  

– I nuläget har Carnegie Private Banking en neutral syn på dollarn. Enligt de flesta valutavärderingsmått resulterade dollarrallyt 2014-2016 i en övervärderad dollar – men efter det snabba fallet sedan slutet av 2016 har mycket av denna övervärdering försvunnit.

Brian CordischiDet säger Brian Cordischi (bilden), investerings- och strategichef på Carnegie Private Banking, och fortsätter:  

– Sedan 2015 har dollarn handlats i intervallet 7,89-9,45 mot svenska kronan – därför är det svårt att bli negativ till dollarn på dagens nivå strax under 8. Samtidigt saknas det för nuvarande drivkrafter för förstärkning.

Brian Cordischi, pekar bland annat på att USA har ett stort bytesbalansunderskott, medan Sverige har ett stort överskott. Vita huset vill också se en svagare dollar, eller i alla fall inte starkare, för att stimulera den amerikanska exporten.

– Dessutom använder USA allt oftare ekonomiska sanktioner som vapen – nyligen mot Venezuela och  Nordkorea. Tillväxtländer kan komma att minska dollarns roll i valutareserverna, säger Brian Cordischi.

Men det går också att argumentera för en dollarförstärkning. Brian Cordischi nämner bland annat att den amerikanska centralbanken Fed befinner sig i en räntehöjningscykel, och kommer höja räntan snabbare än Riksbanken. Och redan nu får investeraren 1,7 procent högre ränta i USA än i Sverige på tre månaders statsskuldsväxlar.

– Man ska inte heller glömma att finanspolitisk stimulans, så som skattesänkningar, fortfarande står på agendan i USA. Stramare penningpolitik och expansivare finanspolitik är en policymix som bör stärka en valuta, säger Brian Cordischi.

Vad ska man då tro om den fortsätta utvecklingen? Nedan listar Brian Cordischi vad Carnegie Private Bankings investeringsteam särskilt fokuserar på för att analysera dollarn:   

• Inflationsdata – högre inflation och aggressivare Fed ger starkare USD

• Trubbel i Vita huset & kongressen – strul och frånvaro av reformframsteg ger svagare USD

• Skattereformens vara eller icke vara – skattereform ger starkare USD

• Protektionism – kan ge starkare USD på kort sikt men svagare USD på längre sikt

• Tekniska extrem nivåer: nedåt 7,33 (sommaren 2012), uppåt 8,65 (innan sommarens stora fall)

Har du en uppfattning om dollarns utveckling? Carnegie Private Bankings investeringsteam har utarbetat case för både den som vill exponera sig mot en dollarförsvagning och en dollarförstärkning.  Är du intresserad – tala med din rådgivare!

Ännu inte kund – boka möte här. 

 

 


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts