Detaljhandelsanalytiker hissar varningsflagg för het sektor på börsen

Det historiska sambandet mellan butiksexpansion och ökad vinst är brutet. Konkurrensen från onlinehandeln är tuff och alla bolag i klädsektorn tjänar mindre. Någon generell återhämtning i lönsamhet är svår att se i närtid, menar Carnegies aktieanalytiker Niklas Ekman, som bevakar detaljhandelssektorn. Han hissar samtidigt varningsflagg för en delsektor som rusat fram på börsen.

Detaljhandelssektorn är den sektor som har gått starkast på Stockholmsbörsen under 2019. Orsaken stavas rusningen i klädjätten H&M, som klättrat med drygt 50 procent i år. Niklas Ekman, Carnegies aktieanalytiker som bevakar detaljhandelssektorn, har visserligen blivit något mer positiv till detaljhandelssektorn som helhet de senaste sex till nio månaderna, men bedömer att stora delar av sektorn är under fortsatt strukturell press.

På Carnegie Private Bankings event ”Börshösten 2019” pekade Niklas Ekman på att det historiskt starka sambandet mellan butiksexpansion och vinsttillväxt i detaljhandelssektorn är bruten de senaste åren. I alla fall för bolag inom klädhandeln som exempelvis H&M de senaste fem åren och Clas Ohlson de senaste 10 till 15 åren.

– Försäljningen har inte hängt med, vinsten har inte alls hängt med och framförallt har inte aktiekurserna hängt med. Bolagen har fått väldigt dåligt betalt för den butiksexpansion som man har genomfört. Expansionstakten har därför avtagit kraftigt den senaste tiden för H&M och helt stoppats för Clas Ohlson.

Slutsatsen är att butiksexpansionen inte längre är samma drivkraft i detaljhandelssektorn, som historiskt. Det finns flera förklaringar bakom men den viktigaste är den snabba utvecklingen inom online-handel. De senaste 15 åren har e-handeln vuxit i genomsnitt kring 20 procent per år och 16 procent per år de senaste åren. Utvecklingen börjar nu göra ett rejält avtryck i den fysiska sektorn där uppstickare har tagit rejäla marknadsandelar.

– Onlineaktören Bygghemma har vuxit förbi Byggmax omsättningsmässigt. E-handelsbolaget Boozt har vuxit förbi både MQ och Retail & Brands och är faktiskt bara några kvartal ifrån att växa förbi Kappahl i storlek också.

På lönsamhetssidan ser det dock inte särskilt övertygande ut och onlinebolagen är relativt pressade. Det senaste året har rörelsemarginalen dessutom pressats ned ytterligare. Det har blivit mer kampanjfokus, bland annat som ett svar på att de fysiska butikerna har reat i större utsträckning.

– Det har blivit en jakt på vem som har mest rea i branschen, vilket har pressat bruttomarginalen generellt i branschen. Inte minst för onlinesektorn som redan från början låg på tunna marginaler. Där har man sett ytterligare marginalpress. 

Rörelsemarginalen för detaljhandelssektorn har därför åkt rejäl utförsbacken de senaste åren. Inte minst för H&M som historiskt legat kring 15 procent rörelsemarginal med toppmarginal så högt som 24 procent. Idag ligger H&M kring en rörelsemarginal på drygt 7 procent. Marginalen för de fysiska klädhandlarna har försvagats rejält samtidigt som utmanarna ligger på väldigt låga marginaler från början. 

Slutsatsen är att det är en fortsatt pressad sektor och alla bolagen generellt sett tjänar mindre. Niklas Ekman ser i nuläget inga förutsättningar för någon generell återhämtning på marginalsidan till historiska nivåer.

Han varnar även för att den press på lönsamheten som onlinehandeln har orsakat klädhandeln, snart även kan börja nagga livsmedelshandeln som upplever långt ifrån det omvandlingstryck som klädsektorn har utsatts för. Livsmedelssektorn har rusat på börsen givet det defensiva inslaget och det faktum att branschen har haft höga inträdesbarriärer i Sverige. Idag utgör onlineförsäljning cirka 2 procent av livsmedelshandeln. År 2025 förväntas motsvarande andel uppgå till 10 procent. Enligt Niklas Ekman kommer det leda till pressade marginaler även om vi inte har sett någonting av det i närtid.

 

Vilka är aktiefavoriterna i detaljhandelssektorn och vilka aktier bör man undvika?

Kontakta Carnegies rådgivare!