”Det proaktiva, grävande jobbet gör att man sticker ut”

Carnegie försvarar titeln som Sveriges bästa analyshus. Samtidigt utses analyschef Lena Österberg (bilden) till bästa individuella analytiker – för fjärde året i rad. Det framgår av Financial Hearings rankning, som bygger på institutionella investerares bedömningar.
Vad är framgångsreceptet? Vi ställde frågan till Lena Österberg. 

– Nyfikenhet och förmågan att tänka nytt! Det är det proaktiva, grävan­de jobbet som gör att man sticker ut som analytiker – att komma med någon ny infallsvinkel på aktien som ingen an­nan har funderat över. 

– Ett bra exempel är vår detaljhandelsanalytiker Niklas Ekmans träffsäkra bevakning av H&M, som uppmärksammades som ”årets case” av Financial Hearings

Vad mer krävs av en bra analytiker?

– Erfarenhet! Det ger perspektiv och mer långsiktighet i analysen. Vad var det som gjorde att ett företag ut­vecklades bättre än ett annat under en viss period? Hur har industrin utvecklats genom olika finansiella och industriella cykler? Det gäller att kunna se igenom olika skeenden och trender, fundera och göra den långsiktiga analysen.

– Därför är vi ett gäng specia­lister på Carnegie. De flesta av oss analytiker har jobbat många år och ofta följt samma bransch hela tiden.

Carnegie har utnämnts till bästa analyshus för femte året i rad. Vad är orsaken?

– Jag tror det är väldigt viktigt att vi både har bredd i antalet bolag som vi bevakar och duktiga analytiker med djup bransch- och bolagskunskap. Carnegie har byggt en stark tradition kring detta och kan i dag erbjuda Nordens främsta analyskapacitet med bevakning av 350 nordiska bolag på daglig basis.

Hur får Carnegies Private Banking-kunder del av er kunskap?

– Mäklare och rådgivare från Private Banking tar del av våra ana­lyser, sitter med på våra morgonmöten och pratar kontinuerligt med oss. De vidareförmedlar kunska­pen till kunderna på Private Banking. Dessutom finns det en rad olika produkter på Private Banking som följer våra rekommendationer och aktieval.

Avslutningsvis, vad är det allra mest spännande med att vara analytiker?

– Oförutsägbarheten. När man är ny analytiker kan det vara väldigt stressande att allt ska gå jättefort och sam­tidigt vara rätt, men det ger spän­ning över tid. Vid till exem­pel en vinstvarning förväntas du ha skrivit en kommentar på några minuter och räknat ut hur mycket kursen ska falla. Runt dig står tre personer och skriker ”Ska vi köpa eller sälja?”.

 

FAKTA

Lena Österberg
Bevakar sedan 1998 telekomsektorn. Har även följt it- och teknologibolag, bland annat Ericsson och Nokia, men släppte nyligen dessa bolag. ”Det blev lite splittrat att både sköta analyser av stora bolag och samtidigt vara chef för avdelningen.”

Årets analyshus
Financial hearing genomför årligen analytiker- och ekonomijournalistrankningar. Den svenska undersökningen baseras på svar från de största institutionella investerarna i Sverige. Carnegies analysteam tilldelas förstaplatserna inom 12 av 20 sektorer:

 • strategi
 • bygg & fastigheter
 • läkemedel & biotech
 • hälsovård & vårdteknologi
 • IT
 • mikrobolag
 • småbolag
 • telekom (operatörer)
 • telekom (hårdvara)
 • service & transportmaterialsdetalj
 • handel & konsumtionsvaror.