Varför faller börsen?

Det blev en darrig måndag då Stockholmsbörsen som hittills backat cirka 2,5 procent. Carnegie Private Bankings aktiechef David Karlsson ser ett flertal orsaker och noterar bland annat en trend mot mer defensiva sektorer.

Under förra veckan utvecklades aktiemarknaderna generellt svagt. I Stockholm förstärktes utvecklingen under måndagen och på eftermiddagen hade börsen tappat cirka 2,5 procent sedan öppning – ett rejält fall som matchar det i samband med brexit i juni 2016. 

David Karlsson, aktiechef på Carnegie Privat Banking, ser ett flertal förklaringar till den svaga utvecklingen. Bland annat pekar han på att börsen stigit mer än vinsterna vilket gjort marknaden dyr. Inte ens rekordstarka rapporter, från bland annat Volvo, Atlas Copco och Sandvik, har kunnat generera kurslyft.

– Marknaden ser att jämförelsetalen blir allt svårare. Vi är nu på så höga nivåer att man börjar fråga sig om vinsterna verkligen kan fortsätta att stiga. Är det risk för att vi nu är på toppen?  Det är det som uttrycks lite grann i kurserna, säger David Karlsson.

– Rörelserna har ökat och därmed även risken. Mycket av det positiva som kommuniceras är redan känt och intecknat i aktiekurserna.

Han påpekar också att markanden i den här fasen är mycket lyhörd för sentimentsförändringar.

– Det kan ju räcka med att man ser att en stark rapport tas emot negativt på marknaden. Då blir det i sig en viktig pusselbit som kan fungera lite som en startknapp och sedan bli självförstärkande.

David Karlsson pekar också på att vi nu går mot en period med åtstramningar från centralbankerna, och överraskningar därvidlag kan störa markandssentimentet.  I fredags kom löneinflation från USA som var den högsta sedan 2009. Därmed ökar rädslan för högre räntor som kan sätta press på de höga börsvärderingarna. 

– Billigt kapital har varit den största enskilda drivkraften för börsuppgången, men nu börjar räntan kliva upp. Det blir mycket fokus på att vara lyhörd för hur sentimentet förändras, till exempel har ju amerikanska räntor hittills kunnat stiga mycket utan att det påverkar.

Hur ser du att Carnegie Private Bankings kunder har reagerat?

– Sedan i höstas skulle jag säga att många kunder vi pratar med på aktiemäkleriet gradvis har minskat exponeringen mot börsen. I samband med rapporterna har man även sett över sektorfördelningen i portföljen och gått mot mer defensivt, som hälsovård.

Hur tycker ni man ska agera i det här marknadsläget?

– Vi har inget generellt råd att minska sin aktieexponering. Däremot tycker jag att det kan vara en god idé att se över risken i sin portfölj tillsammans med sin rådgivare, inte minst mot bakgrund av att vi har haft tio år av uppgång och många nu har legat stilla ganska länge.