”Den låga räntenivån är konstgjord – men kan bestå”

Helena HaraldssonKommer räntorna stiga och hota fastighetsmarknaden? Nej, tvärtom talar mycket för att räntenivåerna kommer att förbli historiskt låga. Den synen framförde makroekonom Helena Haraldsson (bilden) på Carnegie Privatbanks fastighetsseminarium i fredags.  

– Dagens räntor är konstgjort låga i hela västvärlden på grund av centralbankernas agerande. Samtidigt finns det mycket som talar för att en ränteuppgång blir modest, och det kan ta några år att hitta fram till ett nytt normalt ränteläge,

– Kanhända går vi från dagens unika situation till morgondagens unika situation, men vi kommer inte heller framöver känna igen oss historiskt.

En av orsakerna till hennes ståndpunkt är att de stora ländernas ekonomier går i otakt och den globala tillväxten är högst medioker, kring endast 3 procent, vilket varken ger kostnadstryck eller brist på kapital.

– Det talar faktiskt för fortsatt låga räntor rent konjunkturellt.

Helena Haraldsson påpekade också att räntorna strukturellt ska åtspegla den potentiella tillväxten – vilken över tid beror på befolkningstillväxten samt produktivitetsutvecklingen. Och att båda faktorerna i dagsläget utvecklas ”sisådär”.

– Centralbankerna gasar med likviditet men den har främst gått till finansiella investeringar, inte till reala investeringar som skulle kunna öka produktiviteten. Samtidigt ser vi att befolkningarna i till exempel Japan och Tyskaland minskar samtidigt som ökningstakten stagnerar i Sverige och USA. Sammantaget talar det för halvljummen tillväxt och lägre räntor än historiskt.

Men säker kan ingen vara, och riskerna för stigande räntor kommer främst från USA, menar Helena Haraldsson.

– Då vi har måttlig global tillväxt tror marknaden på låg inflation och en mycket långsam höjningstakt från Fed – medan Fed själv ser snabbare höjningar. Kanske kommer Fed justerar ner sin räntebana, men det behövs bara lite bättre konjunktursiffor eller högre inflationstal för att marknaden ska bli överraskad av räntehöjningar.  Redan ser vi tecken på ett tryck uppåt på löner i vissa delar av den amerikanska ekonomin.