Förvaltaren: Datacenter fortsätter driva MAG7

Fem av sju bolag inom The Magnificient Seven (MAG7) har rapporterat sina första kvartal. Spridningen är större än vanligt, men bolagens datacenterverksamheter fortsätter att växa snabbt, konstaterar Johan Grip, förvaltare av fonden Global Stock Picking.

Hur ser du på utfallet för de fem av MAG7-bolagen som rapporterat hittills?
– Det är lite större spridning än tidigare, men genomsnittstillväxten är fortfarande stark vid 12,7 procent, eller 18,1 procent exklusive Tesla. Likt tidigare är datacenter området som uppvisar högst tillväxt. Totalt siktar bolagen nu på att investera omkring 200 miljarder dollar i datacenter i år – det är 20 miljarder mer än prognoserna från i början av året.

Vad sticker ut åt det positiva respektive negativ hållet?
– Microsoft och Alphabet (Google) uppvisar en god utveckling på alla fronter och Alphabet aviserade bolagets första utdelning. Meta uppvisade den högsta tillväxten vid 27 procent, men bolaget flaggade samtidigt för en avmattning framåt. Amazons datacenterverksamhet utvecklades starkt, medan konsumentvaruverksamhetens tillväxt saktade in. Tydligast inbromsning noterade dock Tesla med ett omsättningstapp på 9 procent. Efterfrågan på elbilar har minskat och priserna faller. Nu skiftar de fokus mot självkörande bilar och snabbar dessutom på lanseringen av sin nya mindre modell.

AI-trenden har bidragit till MAG7:s framfart och den generella techhaussen på börsen. Hur stark är trenden i dag?
– Den är fortsatt stark, men jag tycker att spridningen är större än i fjol då i princip allt AI-relaterat steg. Det är viktigt att titta på hela värdekedjan och inte enbart techbolagen som levererar AI-tjänster mot slutkunden. Exempelvis finns flera halvledarbolag som gynnas av de enorma investeringarna i datacenter. På slutet har också energibehovet för datacenter seglat upp som ett intressant område. Flera av techjättarna vill driva sina datacenter med förnyelsebar energi, vilket kräver stora investeringar.

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risker och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hur skulle Carnegie förvalta ditt kapital?

Få ett portföljförslag hur vi hade byggt upp vår rådgivning

Läs mer här

Relaterade artiklar