Dags för svensk rapportsäsong

Verkstad, kommersiella fastigheter och banker. Det är några sektorer på Stockholmsbörsen som enligt Carnegie Analys just nu sticker ut positivt. Och snart är det upp till bevis, då rapporterna för det fjärde kvartalet börjar trilla in.  

I slutet av veckan drar den svenska rapportsäsongen igång. David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking, ser inte minst fram emot verkstadsrapporterna.  

– Sektorn förväntas växa vinsterna med 15 procent under fjärde kvartalet. Det är höga förväntningar som vi tror kommer att infrias, säger David Karlsson och fortsätter:

– Dessutom tror vi att analytikerna får anledning att revidera upp sina prognoser. Verkstad har gått starkt den senaste tiden – och det tror vi den kommer att fortsätta göra.

Någon annan sektor Carneige Analys gillar?

– Fastigheter är intressanta. På den kommersiella fastighetsmarkanden finns bra riskjusterad totalavkastning just nu, vilket vi tror kommer bestå även framåt.

Men bilden av fastigheter just nu är ju ganska dyster…

– Ja, den allmänna bilden av fastighetsmarkanden är ju negativ, men sektorn har börjat stiga. Under början av året kom ganska stora inflöden. Kommersiella fastigheter mår bra – med bra nyckeltal som låga vakansgraden – stjärnorna står rätt.

David Karlsson framhåller också att Carnegie Analys  just nu gillar banker – men betonar vikten av att vara selektiv.

– Aggregerat ser sektorn ganska svag ut resultatmässigt, men det är för att Nordea sticker ut rätt mycket med en nedrevidering av vinstestimaten på 17 procent. Rensat för det växer sektorn cirka 5 procent.

Vilka aktier ska du äga? Tala med din rådgivare!
Ännu inte kund? Ta kontakt med oss här

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts