Cloetta – ökad optimism om att nå marginalmålet

Snacks- och konfektyrbolaget Cloetta rusade 9 procent på rapporten i förra veckan. Rapporten övertygade med god kostnadskontroll och förbättrad bruttomarginal som sammantaget ledde till ett oförändrat rörelseresultat. Det var bättre än väntat och i grunden extra starkt givet motvinden från flaskhalsar i produktionen, negativa valutaeffekter och den negativa kalendereffekten av att påsken hamnade i andra kvartalet i år jämfört med föregående år.

Cloetta har haft en svag kursutveckling på börsen de senaste åren. 2018 blev ett mellanår för bolaget där lösgodisverksamheten, efter förvärvet av Candy King 2017, har blivit en betydligt större del av bolaget men också förlustbringande. Lägg även till tappet av storkunden Coop och negativa effekter av sockerskatten i Norge som förklaring till att Cloetta inte har lyckats växa snabbare än marknadens underliggande tillväxt på 1-2 procent samt med en sämre lönsamhet än väntat. Den tidigare företagsledningen la uppenbarligen väl stor tyngdpunkt på förvärv och rationaliseringar samtidigt som marknadsföringen blev lidande.

Vi är nu mer optimistiska till att Cloetta kommer att kunna öka sin rörelsemarginal 2019 och 2020 och att bolaget har bättre förutsättningar att nå sitt 14-procentiga marginalmål på medellång sikt. Det som ska lyfta lönsamheten är främst realiserade synergier med Candyking som innebär 100 miljoner kronor på årsbasis från och med 2020. Prishöjningar, rationalisering av sortimentet och att tidigare olönsamma kontrakt i Candyking successivt omförhandlas är andra bidragande komponenter.

Den svenska lösgodisverksamheten förlorade hela 60 miljoner kronor förra året. Visserligen är konkurrensen relativt hård i Sverige men på medellång sikt finns det enligt vår bedömning ingen anledning till att den verksamheten ska prestera särskilt mycket sämre än övriga lösgodisverksamheter, det vill säga kring 6-8% rörelsemarginal. Att nå break-even kommer därför få stor effekt på resultatet.  

Cloetta – ökad optimism om marginalförbättringar på kort och medellång sikt (Köp, riktkurs 31 SEK)

 • Vi ser flera skäl till förbättrad lönsamhet 2019 och 2010 samt är sammantaget mer optimistiska om att bolagets marginalmål nås på medellång sikt
 • Cloettas starka marknadspositioner och varumärken i en konjukturokänslig bransch lockar, vilket kan bli attraktivt om konjunkturen skulle vika
 • Direktavkastningen på drygt 4 procent är attraktiv och ger stöd.
 • En minskad skuldsättning och lägre M&A-aktivitet innebär ökade möjligheter för en mer generös utdelningspolicy och en utdelningsandel över dagens 40-60 procent
 • Baserat på en värderingsmultipel på 13 gånger ev/ebita på vår prognos för 2020, motiveras en riktkurs på 31 kronor
 • Om Cloetta når sitt marginalmål (14 procent) år 2020 är 35 kronor motiverat, inkluderat utdelningar
 • Om tillväxttakten accelererar finns förutsättningar för multipelexpansion givet att Cloetta i nuläget värderas till en väsentlig rabatt relativt konkurrenterna

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 29 april kl. 06:33.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.