”Vårt erbjudande till privata investerare och entreprenörer stärks”

Carnegies förvärv av större delen av Erik Penser Bank gynnar Carnegies Private Banking-kunder. "Vår redan ledande aktieanalys blir ännu starkare", säger Fredrik Leetmaa, chef för Carnegie Private Banking.

Varför är Carnegie och Penser en bra kombination?
– Detta är en logisk affär som vi velat göra länge. Först och främst stärker affären vårt kunderbjudande mot privata investerare och entreprenörer eftersom Penser kompletterar Carnegie väldigt bra i flera avseenden. Vi ser också att våra kulturer är väldigt lika vilket öppnar upp för ett framgångsrikt samarbete. Affären utgör också en viktig milstolpe i Carnegies långsiktiga tillväxtplan. Slutligen känns det väldigt roligt att välkomna Erik Penser tillbaka till Carnegie, där han inledde sin karriär för över 50 år sedan.

Hur påverkas Carnegies Private Banking-kunder av förvärvet av Erik Penser Bank?
– Förvärvet innebär att Carnegies marknadsledande position inom företagsaffärer och aktieanalys bland de större bolagen kombineras med Pensers ledande position bland småbolag och mikrobolag. Tillsammans kommer vi få en unik bredd på marknaden. För Private Banking-kunderna innebär det en än mer vässad förmögenhetsförvaltning via stärkt analyskapacitet, bredare bevakning och fler unika investeringsmöjligheter via ett större affärsflöde. Eftersom Penser är ett starkt varumärke kommer delar av den förvärvade verksamheten leva kvar under ett eget varumärke.

Vad kommer affären innebära för servicenivån hos Carnegie Private Banking?
– Kunderna kommer gynnas av att Carnegie och Penser tillsammans blir en större organisation med fler rådgivare och bredare samlad kompetens. Carnegie och Penser delar en kultur som bygger på ett stort engagemang för kunden samt tron på vikten av en tät personlig kontakt och skräddarsydd rådgivning.

Hur påverkar affären de som är kunder hos både Carnegie och Penser?
– Rådgivaren hos Penser kommer att gå över till Carnegie och hjälper kunden med att flytta kundens engagemang till Carnegie där samarbetet fortsätter med de personliga kontakter kunden önskar. Rådgivaren hos Penser kommer ta kontakt med kunden för att anordna detta på bästa sätt och samråda med rådgivaren på Carnegie när det behövs.

Hur ser tidsplanen för förvärvet ut?
– Förvärvet av Penser väntas slutföras i slutet av november efter godkännanden från berörda myndigheter. Planering av integrationen är påbörjad för att säkerställa att kunderna ska kunna flytta sina engagemang på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt när myndighetsgodkännanden föreligger. Dessa förberedande åtgärder är villkorade av att myndigheterna godkänner förvärvet.

Relaterade artiklar