Camurus – står inför skördetid

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. 

Överdoser är numer den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 55 år. Eftersom majoriteten som dör är mellan 25 och 35 år sjunker nu medellivslängden i USA, som enda västerländska land. De bakomliggande orsakerna till drogepidemin är den stora användningen av smärtstillande medicin, billigt heroin och syntetiska opioder (i första hand fentanyl). 2017 dog 72 000 amerikaner av drogöverdoser, vilket är tio gånger fler än i EU. Opioidberoendet är en nationell kris i USA och behovet av en förbättrad behandling är mycket stort.

Forskningsbaserade läkemedelsföretaget Camurus har utvecklat en långtidsverkande buprenorfinprodukt, CAM2038, för behandling av opiatberoende och smärta. Bolagets bas är en teknologi som placerar läkemedel i vad som förenklat kan kallas en depå under huden och som sedan kan frisätta det aktiva läkemedlet under lång tid. Det möjliggör ett helt nytt behandlingskoncept mot opiatberoende där patienten kan gå från daglig behandling till veckovis eller månatlig dosering. Det ökar följsamheten av behandlingen samt sänker drastiskt risken för missbruk och illegal handel, som ofta förknippas med daglig medicinering.

I Europa och Australien har Camurus alla rättigheter till CAM 2038 med läkemedlet Buvidal. I år lanseras Buvidal på ett tiotal marknader med Finland, Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien i ett första skede. Mottagandet i Finland har varit över förväntan och Buvidal har redan nått en marknadsandel på mer än 20 procent av buprenorfinbehandlade patienter, jämfört med 6 procent under första kvartalet. Det indikerar en stark efterfrågan när produkten väl är lanserad och prissatt. I augusti kom positiva nyheter om att Australien valt att inkludera Buvidal i de australiensiska läkemedelsförmånerna.

I USA finns ett exklusivt licensavtal med Braeburn Pharmaceuticals. I början av 2018 begärde den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA mer information om CAM2038, vilket försenade en amerikansk lansering. Braeburn höll därmed inne en milestone-betalning vilket tvingade fram en företrädesemission i Camurus.

FDA har tidigare godkänt Brixade, som är varumärkesnamnet på Buvidal i USA, men först efter konkurrenten Indiviors preparat Sublocades exklusivitet har löpt ut i november 2020. Det här kan eventuellt ändras och är en trigger i aktien i närtid. En domstolsförhandling hölls den 15 juli och i halvårsrapporten kommunicerade Camurus att ett beslut väntas komma i tredje kvartalet. Med andra ord bör det komma innevarande kvartal. Om utfallet blir till Camurus fördel bedömer vi att Brixadi kan börja säljas på den amerikanska marknaden redan i slutet av 2019. I våra nuvarande prognoser räknar vi dock med de första intäkterna från Brixadi under 2021.

Vi bedömer att Buvidal och Brixadi når toppförsäljningsnivåer på 100 miljoner USD respektive 400 miljoner USD. Camurus blir då rejält lönsamt från och med 2022 och förväntas generera ett rörelseresultat över 1 miljard SEK år 2025. Camurus befinner sig nu i en positiv fas med läkemedel i kommersiell fas som relativt snabbt kommer generera ett starkt kassaflöde. Camurus har dessutom flera läkemedelskandidater i pipeline i allt från klinisk fas-I till sen fas-III, där den senare gäller kronisk smärta och data nu analyseras inför en registreringsansökan. Aktien är attraktivt värderad, köp med riktkurs 97 SEK.

  Camurus – står inför skördetid (Köp, riktkurs 97 SEK)

  • Camurus har utvecklat en långtidsverkande buprenorfinprodukt för behandling av opiatberoende och smärta
  • Läkemedel är i kommersiell fas och kommer generera ett starkt kassaflöde
  • Buvidal har lanserats i Europa och Australien med positivt mottagande, exempelvis i Finland där marknadsandelen redan nått 20 procent marknadsandel efter ett halvår
  • Brixade (Buvidals varumärke i USA) lanseras i USA i slutet av 2020, eventuellt redan i år efter domstolsbesked som väntas under fjärde kvartalet 2019, en tydlig trigger i aktien
  • Vi bedömer att Buvidal/Brixadi når toppförsäljningsnivåer på 100 miljoner USD respektive 400 miljoner USD
  • Camurus har flera läkemedelskandidater i pipeline i allt från klinisk fas-I till sen fas-III
  • Aktien är attraktivt värderad, köp med riktkursen 97 SEK

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 18 juli kl. 11:37.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.