Bygghemma – attraktivt värderat tillväxtcase med stabil lönsamhet

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Bygghemma – e-handlaren inom byggvaror och heminredning - är Carnegie Analys favorit i den nordiska e-handelssektorn. Bolaget har bevisat sig på ett antal viktiga punkter under det senaste året och aktien steg brant under hösten. Med en organisk tillväxt i storleksordningen 15 procent per år toppat med kring 10 procent förvärv, överstiger Bygghemmas tillväxttakt hemmaförbättringsmarknadens. Dessutom har bolaget en relativt god lönsamhet, framförallt relativt jämförbara konkurrenter inom e-handelssektorn. 

Detaljhandelssektorn är under stort omvandlingstryck och övergången till online har pressat många bolag, inte minst på börsen. Bygghemmas operativa utveckling är dock övertygande. På fem år har bolaget vuxit med i genomsnitt 41 procent per år, från 1,1 miljarder SEK 2014 till 6,2 miljarder SEK föregående år. Det är få bolag inom detaljhandeln som kan uppvisa liknande siffror. Den snabba tillväxten har dessutom skett under stigande lönsamhet, där den justerade rörelsemarginalen (ebit) har klättrat från 0,4 till 5,3 procent under samma tidsperiod.

Bygghemma drivs i två segment: Do-it-yourself (DIY) med 59 procent av intäkterna och Heminredning med 41 procent. Försäljningen på nätet kompletteras med ett 80-tal butiker eller så kallade "showrooms". Drygt hälften av försäljningen hämtas hem i Sverige, övriga nordiska länder 36 procent och resterande 8 procent i främst Baltikum och Östeuropa.

Totalmarknaden för såväl DIY-segmentet som heminredningssegmentet i Norden utvecklas väl och förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 3 procent. Onlinehandeln förväntas kontinuerligt öka sin andel av handeln, till cirka 18 procent under 2020 för DIY-segmentet och med 11 procent för hemmainredningsmarknaden. Drivkrafterna för tillväxten är många, inklusive aktivitetsnivån i hemmafixarprojekt, låga räntor och utvecklingen av disponibel inkomst.

Bygghemma är ett tillväxtcase med en framgångsrik historik av M&A, som är en del av bolagets tillväxtstrategi. Sedan börsnoteringen 2018 har åtta förvärv genomförts, varav fem stycken under 2019. Det senaste tillskottet är Hemfint.se som förvärvades i februari i år. Förvärvet, som omsatte 150 miljoner SEK under 2018,  är i linje med M&A-historiken där de förvärvade bolagen typiskt sett omsätter mellan 50-200 miljoner SEK och med lönsamhet. Givet nuvarande skuldsättning, ny kreditfacilitet på 300 miljoner SEK och styrelsebeslut om ingen utdelning, finns en hel del krut för nya förvärv under 2020.

E-handlaren Bygghemma börsintroducerades i slutet av mars 2018. Aktien har efter ett svagt första år på börsen repat sig rejält och har sedan börsintroduktionen klättrat 35 procent, rejält bättre än börsen för samma period. Vid börsintroduktionen kommunicerades det finansiella målet om att nå en omsättning på tio miljarder SEK, inklusive förvärv, på medellång sikt, typiskt tre till fem år enligt bolaget. Det innebär senast utgången av 2022, då även en justerad EBITA-marginal på omkring 7 procent ska uppnås. Drivkrafterna för den förbättrade lönsamheten de senaste åren är bland annat ökat genomsnittligt ordervärde, högre andel egna varumärken i sortimentet, skalfördelar och längre kostnader för leverans till kund (som bolaget har tagit över).

Trots kursuppgången är värderingen fortfarande attraktiv givet den starka strukturella tillväxten, inte minst jämfört med andra onlinebolag samt den bevisade relativt höga lönsamheten jämfört med sektorn. Dagens värdering motsvarar en rabatt på motsvarande 40 procent relativt jämförbara bolag i onlinesektorn. Den marknadsledande positionen och goda tillväxtutsikterna motiverar ett P/E-tal på 25x vår prognos för 2021, motsvarande en riktkurs på 90 SEK.

Bygghemma – attraktivt värderat tillväxtcase med stabil lönsamhet (Köp, riktkurs 90 SEK)

 • E-handlare inom byggvaror och heminredning med hög strukturell tillväxt, där årlig organisk tillväxt utgör cirka 15 procent och förvärv 10 procent
 • God lönsamhet relativt  jämförbara konkurrenter inom e-handelssektorn
 • Övertygande historisk utveckling med årlig genomsnittlig tillväxttakt på 41 procent per år de senaste fem åren, dessutom under stigande lönsamhet
 • Framgångsrik historik av M&A, som är en del av bolagtes tillväxtstrategi
 • Attraktivt värderad givet den starka strukturella tillväxten. Dagens värdering motsvarar en omotiverad rabatt relativt sektorn på 40 procent
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 90 SEK, motsvarande P/E-tal 25x vår prognos för 2021.

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 31 januari kl.14:48.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.