Attraktivt värderat tillväxtbolag med övertygande historik och potential

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Småländska Bufab är ett välskött och snabbväxande handelsbolag med cyklisk exponering. Kombinationen av ett brant fall i efterfrågan och relativt hög skuldsättning mer än halverade aktiekursen när oron var som värst på börsen i mars. I augusti meddelade bolaget att omsättningen för första gången sen i början av coronakrisen är tillbaka på fjolårets nivå. Flera färska positiva vinstvarningar i sektorn och stigande industribarometrar har bekräftat återhämtningen för tillverkningsindustrin, det vill säga Bufabs kunder. Aktien är nu tillbaka på nivån före coronakrisen bröt ut och vi ser en fortsatt potential i aktien.

Bufab hanterar försörjningen av så kallade C-komponenter, det vill säga skruvar, muttrar och andra mindre fästelement åt tillverkande företag. Tillverkningsindustrin klassificerar komponenterna som används vid tillverkningen i A-, B-, och C-komponenter. C-komponenter är de minst strategiskt viktiga komponenterna och står för en relativt liten del av kundens direkta komponentkostnader.

Det som låter som en relativt enkel produkt med låg lönsamhet är i själva verket en stor utmaning för kunden, givet höga volymer och ett stort antal leverantörer. För kunden är de indirekta hanteringskostnaderna av C-komponenter därför ofta höga i relation till de direkta kostnaderna. Bufab löser alla dessa problem genom sitt outsourcingerbjudande, det vill säga att sköta allt från kundens inköp, design, logistik, lagerhållning till kvalitetssäkring.

Bufabs strategi har varit framgångsrik genom åren. Med en kombination av organisk och förvärvad tillväxt har Bufab vuxit med i genomsnitt 15 procent per år de senaste fem åren. Det vill säga väl över det finansiella målet om 10 procent per år. Marknaden är fragmenterad och Bufab förvärvar mindre spelare som bidrar med tillväxtsynergier. De senaste sex åren har nio förvärv adderat knappt 2 miljarder kronor i omsättning och bidragit med i genomsnitt 8 procent per år i tillväxt. Dessutom har bolaget gjort rörelsevinst varje år i över 40 år och finansierat all tillväxt med eget kassaflöde.

Kortsiktigt uppgick Bufabs organiska tillväxt under juli-augusti till omkring minus 5 procent, vilket är ett lyft från minus 15 procent i juni. Vår bedömning är att Bufab återgår till viss organisk tillväxt i fjärde kvartalet. Sammantaget är vår totala tillväxtprognos 8 procent för 2020, inklusive bidraget på 17 procent från de två senaste förvärven.

Coronakrisen har bevisat att Bufab har en hög motståndskraft vid snabba efterfrågeförändringar. Med låga fasta kostnader och en snabbfotad företagsledning har rörelseresultatet för det första halvåret landat på samma nivå som för motsvarande period föregående år. Under våren har det sedan tidigare initierade besparingsprogrammet dessutom utökats från 40 till 100 miljoner kronor med full effekt från och med januari 2021. Det bidrar till att lyfta vår prognos för årets EBITA-marginal på 8,7 procent till 9,2 procent nästa år.

Skuldsättningen mätt som nettoskuld i relation till EBITDA är relativt hög (3,3), vilket aktiemarknaden straffade i mars. Konjunkturen har dock vänt, liksom efterfrågan. Bufabs verksamhet är välskött och bolaget har varit duktiga på att snabbt anpassa kostnaderna. Bufab har dessutom en stark och tydlig huvudägare i Liljedahl Group som äger 29 procent av bolaget.

Vi rekommenderar Köp med riktkursen 165 SEK, motsvarande EV/EBITA 17x på vår prognos för 2021. Det innebär en rabatt kring 20 procent relativt jämförbara bolag, det vill säga svenska serieförvärvande handelsbolag. Dagens värdering är attraktiv givet tillväxthistoriken och utsikterna, där Bufabs outsourcingerbjudande är mer relevant än någonsin givet logistikutmaningarna som drabbade tillverkande bolag under pandemin.

Bufab – Attraktivt värderat tillväxtbolag med övertygande historik och potential (Köp med riktkurs 165 SEK) 

 • Välskött och snabbväxande handelsbolag med övertygande historik
 • Hanterar tillverkande kunders försörjning av mindre fästelement (skruvar och muttrar)
 • Verksamheten har visat hög motståndskraft under coronakrisen genom låga fasta kostnader och snabba åtgärder
 • Bolaget meddelade nyligen att omsättningen för första gången sen i början av krisen är tillbaka på fjolårets nivå
 • Med en kombination av organisk och förvärvad tillväxt har Bufab vuxit med i genomsnitt 15 procent per år de senaste fem åren
 • Förvärv har bidragit med i genomsnitt 8 procent per år de senaste fem åren
 • All tillväxt är finansierad med eget kassaflöde
 • Bolaget har gjort rörelsevinst varje år i över 40 år
 • Köp med riktkursen 165 SEK, motsvarande EV/EBITA 17x på vår prognos för 2021

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 21 september kl.14:46.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.