”Vi har sänkt vår aktievikt från övervikt till neutral”

Efter en mycket stark inledning på aktiemarknaderna 2020 sänker Carnegie Private Bankings strategiteam övervikten i globala aktier och återgår till en neutral vikt. Läs investeringschefen Brian Cordischi om den taktiska vinsthemtagningen och den nya osäkerhetsfaktorn på börsen. Denna text publicerades även i den färska ”Allokering och portföljstrategi”-rapporten.

Vilket år! De globala aktiemarknaderna nådde nya toppnivåer 2019 och även många andra risktillgångar utvecklades starkt. Drivkraften är gigantiska centralbanksstimulanser. För ett år sedan dominerade hökaktiga tongångar hos Federal Reserve – vem kunde ana att centralbanken raskt skulle vända på klacken och sänka räntan, överskölja marknaderna med likviditet samt sjösatta sitt fjärde QE-program? BNP-tillväxten i världen får fortsatt stöd från starka arbetsmarknader och köpglada konsumenter, dock med motvikt i form av minskade handelsflöden och uppskjutna investeringar i en ny, multipolär värld.

Inflationen är alltjämt låg och centralbankerna har återupptagit sina tillgångsköp, vilket resulterat i mycket oattraktiva räntenivåer i förhållande till durationsrisken. Det har också satt press på kreditspreadarna, vilket i sin tur gjort avkastningen på företagsobligationer mindre intressant i förhållande till den kreditrisk man tar. Riskpremien är alltjämt störst for aktier och fortsätter att locka kapital till börsen. Kort och gott: Inget av de viktigaste tillgångsslagen är billigt, och obligationer framstår som dyrast.

Enligt marknadskonsensus blir 2020 det första ”normala” aktieåret sedan 2015, med en avkastning som utvecklas ungefär i linje med vinsttillväxten utan att överskuggas av kraftiga värderingsförändringar. Min tradingbakgrund har lärt mig att en stark utveckling på en marknad där likviditets- och momentumaspekter överskuggar fundamenta gör större rörelser uppåt och nedåt mer sannolika än annars. I skrivande stund utgör coronaviruset en avsevärd osäkerhetsfaktor på kort sikt. Vi passar därför på att ta hem vinst efter börsrallyt under januari och har sänkt vår aktievikt från övervikt till neutral.

Till de viktigaste riskerna hör marginalpress från högre arbetskostnader samt minskning av Feds massiva stimulanser. Andra orosmoln är mer vapenskrammel i handelskonflikten mellan USA och Kina respektive EU samt risken för en vänsterytter i Vita huset 2021. I senaten får dubbelt så många republikaner som demokrater möta väljarnas dom i höst. Om Demokraterna får majoritet kan höjda skatter vänta – även om Trump förblir president. Man kan säkra aktieplaceringar exempelvis med likvida medel, guld, terminer, optioner samt tillväxtmarknadsobligationer med högre kreditbetyg.

Vi presenterar två nya temainvesteringar. Först ut är hållbara livsmedel: När konsumenter, företag och investerare drar åt samma håll så händer det saker. Det andra temat är antifragila tillgångar, en modern term för placeringar som ofta värderas upp när marknadsvolatiliteten ökar.

Brian Cordischi

CIO, Carnegie Private Banking