Brexitutfall ökar riskerna på världens finansmarknader

Till följd av utslaget i Storbritanniens folkomröstning om utträde ur EU ökar riskerna på världens finansmarknader. 

Under veckan fram till omröstningen har finansmarknaderna successivt "prisat in" en valseger för stannasidan, med stora uppgångar på de flesta marknaderna. När utfallet nu blir det motsatta faller marknaderna tillbaka och tidigare uppgång raderas ut. 

Den kommande perioden ser vi en ökad osäkerhet om utvecklingen och vi bedömer att investerare kommer kräva högre riskpremier i riskfyllda tillgångar, tex svenska aktier. Det innebär att vi, efter en i initial nedgång efter helgen, kommer att få se större slag på börsen under sommaren som också förväntas att präglas av lägre likviditet. Vi ser en utveckling som snarare påminner om Greklandskrisen 2011 än Finanskrisen 2008.