Branscherna som gynnas av klimatförändringarna

Fastighetsbolag står inför stora investeringar drivna av klimatförändringarna. Flera sektorer på börsen står redo att kapitalisera på investeringsboomen, konstaterade Carnegies hållbarhetschef Lena Österberg vid Carnegie Private Bankings seminarium Investeringshösten.

Byggnader står för omkring 40 procent av energiförbrukningen i EU. I Sverige är siffran något högre på grund av vårt kalla klimat.

Klimatförändringarna har inneburit att EU satt upp ambitiösa mål om minskade utsläpp av koldioxid. För att nå dessa behövs stora investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet. Nuvarande renoveringsgraden på cirka 1 procent av stocken per år behöver lyftas till 3 procent.

– Renoveringarna innebär stora investeringar för fastighetsägarna, men gynnar inte bara klimatet. Fastighetsägarna drar nytta av lägre energikostnader, lägre finansieringskostnader med grön finansiering, högre driftnetto och i slutändan en högre värdering av fastigheterna, sade Lena Österberg.

Sektorer som kan dra nytta av denna stora renoveringsvåg och energiomställning inkluderar teknikkonsulter som ska räkna på och leda stora projekt, installations- och byggbolag som ska installera och renovera, samt bolag som levererar produkter som bidrar till ökad energieffektivitet. Det kan exempelvis handla om tillverkare av isoleringsmaterial, producenter av effektivare ventilationslösningar och fönstertillverkare.

Samtidigt som fastighetssektorn är en av branscherna som behöver göra stora investeringar för att minska sin energiförbrukning är det dessutom en av de branscher som påverkas mest av klimatförändringar via exempelvis översvämningar, kusterosion och jordskred.

Enligt Lena Österberg har vissa försäkringsbolag börjat ta höjd för detta genom att inte längre försäkra nybyggen i högriskområden. Även bankerna har börjat ta hänsyn vid långivning.

– Vid stormar kan havsnivån höjas med uppåt en meter, vilket kan ge stora effekter på kursnära bebyggelse, sade Lena Österberg. Enligt henne kan fastighetsbolag med stora delar av sina bestånd i riskabla lägen bli förlorare på utvecklingen.

Även om Sverige kommer påverkas negativt via fler vatten- och stormskador är Norden en av regionerna där markvärdena sammantaget påverkas positivt av klimatförändringarna.

I Sydeuropa väntas markvärdena falla kraftigt fram till år 2100 i takt med att temperaturen ökar och exempelvis jordbruksmark får väsentligt sämre produktivitet. Sverige däremot gynnas av bland annat högre bonitet för skogen med ett varmare klimat.

– Norden är en vinnare i en extremt tråkig tävling, summerade Lena Österberg.

Till de troliga vinnarna på klimatförändringarna kan även försäkringsbolagen adderas, drivet av högre försäkringspremier.

Kunder hos Carnegie Private Banking kan se seminariet i Carnegie Online eller Carnegie-appen.

Relaterade artiklar