”Botten är nådd på kort sikt”

johnny torssell teknisk analysStockholmsbörsen står inför en uppgång på hela 15-20 procent de kommande månaderna. Och i många enskilda aktier kan ökningen bli betydligt större än så. Det spår Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Privatbank. Men på längre sikt befinner sig marknaden fortfarande i en utförslöpa. 

Fram till april-maj tror Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Privatbank, att Stockholmsbörsen kommer att stiga betydligt. Som stöd för sin ståndpunkt pekar han på tre indikatorer i den tekniska analysen.

Till att börja med har kraften, eller hastigheten, i den senaste tidens prisfall på Stockholmsbörsen avtagit:  

– Kör du bil och ska byta körriktning måste du börja med att sänka farten. Så är det lite grann på börsen också. Innan man får en botten eller topp brukar hastigheten i ned- eller uppgången avta. Det är ofta ett första tecken på ett riktningsbyte, och det har vi fått nu, säger Johnny Torssell.

Han pekar också på att Stockholmsbörsen nu nått flera viktiga stödområden. I diagrammet 1 nedan syns detta dels som den uppåtgående (röda) trendlinjen som sammanbinder botten 2008 med botten 2011, dels som den fallande (blå) trendlinjen.

– Det är viktiga stödområden och börsen brukar hålls sig inom dessa korridorer, säger Johnny Torssell.

Ett tredje tecken på en förestående uppgång är den så kallade femvågsanalysen (se diagram 2 nedan).

– Vi har nu haft fem vågor nedåt, vilket brukar innebära att vi står inför en upprörelse.

Hur säker är du på den här analysen?

– Man ska vara ödmjuk, att pricka en botten i en rörelse som har hållit på i tio månader är förstås ganska svårt och analyser bygger alltid på sannolikheter. Som trader ska man använda sig av stoppar för att kontrollera risken. Skulle börsen exempelvis gå under förra veckans lägstanivå – ja, då har jag fel, men jag känner mig i nuläget komfortabel med analysen.

Och på längre sikt – vart går börsen?

– Långsiktigt tror jag att vi befinner oss i en nedgångsfas på Stockholmsbörsen. Med andra ord kan det bli tuffare från april-maj. Perioden april-oktober är generellt svagare och i ett långsiktigt vågdiagram tror jag att vi passerat den femte uppgångsrörelsen och är alltså på väg nedåt. 

 

Diagram 1: Viktiga stödområden, avser Stockholmsbörsen OMXS30 (veckodiagram)

stodomraden

 

Diagram 2: Femvågsanalys OMXS30 (veckodiagram)

femvagsanalys

 

VIKTIG INFORMATION