Börsnoteringar: Fördel Stockholm!

Börsnoteringarna duggar tätt i huvudstaden. Lars-Erik Sjöberg, chef för Corporate Finance på Carnegie, berättar vad som gör Stocksholmsbörsen attraktiv jämfört med andra handelsplatser – och spår fortsatt högtryck på IPO-marknaden. 

Den 19 maj i år noterades Munters på Stockholmsbörsens huuvdlista. Här ringer vd John Peter Leesi i börsklockan. 

Trots de senaste årens svaghet, med Greklandskris, brexit och dämpad tillväxt i bolagen, har Stockholm fortsatt att fungera väl som noteringsplats, konstaterar Lars-Erik Sjöberg, chef för Corporate Finance på Carnegie. Medan antalet svenska börsnoteringar stadigt ökade under perioden 2014–2016, parkerade antalet IPO:er i övriga Västeuropa under 2014–2015 – och sjönk något under 2016.

– I Stockholm gjordes det i fjol cirka 80 noteringar på alla listor – det är en siffra som matchar London,säger Lars-Erik Sjöberg (bilden till vänster).

Varför går det bra för Stockholm?

– Det finns flera orsaker, men en viktig del är att vi i Sverige har många och framgångsrika småbolagsfonder. Många av dem har haft inflöden och därför behov av att förvärva mer aktier. Då är börsnoteringar många gånger ett bra sätt för dem att köpa in sig i nya och intressanta bolag.

En annan förklaring är den praxis som vuxit fram kring cornerstones, menar Lars-Erik Sjöberg. Det innebär att investerare på förhand förbinder sig att köpa aktier till ett visst pris och deras namn och kommande ägarandel skrivs in i prospektet. Dessa investerare, gärna tre-fyra stycken, kan vara institutioner eller family office-enheter som köper en större andel, men också privatpersoner som förvärvar mindre andelar.

– I det senare fallet handlar det ofta om personer som är kända i branschen eller kan vara av speciell nytta för bolaget. Generellt brukar 30 procent i en notering avsättas för cornerstones.

Vilken funktion fyller de?

– De minskar osäkerheten i transaktionen, utan att ha negativ inverkan på värderingen, och har nu blivit marknadspraxis. I fjol var det bara i en av 16 stora IPO:s där cornerstones inte användes. Och i mars i år hade vi för första gången en utländsk institution som cornerstone – fondbolaget Fidelity i noteringen av Ambea.

Ytterligare en faktor som höjt Stockholms attraktionskraft kan vara det internationellt klingande namnet Nasdaq Stockholm, tror Lars-Erik Sjöberg.

– Då noteringsmarknaden fungerar väl i Stockholm och Nasdaq är ett respekterat namn har detta varit till fördel, särskilt när vissa internationella bolag ska välja marknadsplats.

Carnegie Corporate Finance genomfördei fjol 14 av de 16 börsnoteringar i Stockholm som hade ett transaktionsvärde på mer än 40 miljoner dollar (motsvarande runt 350 miljoner kronor). Och första halvåret 2017 har man satt tio nya bolag satts på Stockholmsbörsen.

Hur får Carnegie sina uppdrag?

– Vi är Sveriges mest kända IPO-hus och gör flest transaktioner. En del kontaktar oss, men i regel har vi varit proaktiva och haft en relation till säljarna i flera år. Ta exemplet Ambea: Redan för sju år sedan var Carnegie rådgivare när bolaget såldes till riskkapitalbolaget Triton. Sedan dess har vi hållit kontakten och de senaste åren servat med information om marknaden och våra åsikter om bolaget.

På längre sikt ser IPO-läget alltjämt ljust ut, säger Lars-Erik Sjöberg.

– Trots att vi gör så många noteringar växer fortfarande projektportföljen. Nu jobbar vi med ett 25-tal bolag som avser att noteras de närmaste 1,5 åren. Men några av bolagen blir nog sålda i stället.

Vilka är säljare?

 – Private equity-bolag är de mest aktiva säljarna. I fjol utgjorde de 40 procent av antalet större noteringar och hela 70 procent av transaktionsvolymen. Men vi ser också att alltfler tillväxtbolag inom e-handel, healthcare och bolag i TMT-sektorn söker sig till börsen.

Och vilka är köpare?

 – 90 procent av efterfrågan är i regel institutionell, inte minst bidrar småbolagsfonder. Vi är också jätteglada att ha Carnegie Private Banking som samarbetspartner, vars order totalt brukar vara en av de största i efterfrågeboken.

Vad kan hota den positiva IPO-utvecklingen på Stockholmsbörsen?

 – Det stora kortsiktiga hotet är om det händer något på marknaden så att våra institutionella kunder börjar få utflöde ur sina fonder.

 

Läs också: Bakom kulisserna – så går en notering till

 

NYKOMLINGAR 2017. Tio bolag som Carnegie hjälpt till Stockholmsbörsen i år.
Uppgifter per den 30 juni 2017

Första handelsdag

Bolag

Lista

Transaktionsstorlek, USDm

21-Jun-17

Trianon

First North Premier

66

21-Jun-17

Bonesupport

Main List

66

31-May-17

Boozt

Main List

183

29-May-17

Saferoad

Main List

163

23-May-17

Medicover

Main List

268

19-May-17

Munters

Main List

515

12-May-17

Sdiptech

First North Premier

66

11-May-17

Instalco

Main List

126

7-Apr-17

Actic Group

Main List

48

31-Mar-17

Ambea

Main List

219

22-Feb-17

Oncopeptides

Main List

84