”Kortsiktigt är börsen översåld”

Det är en svårhandlad börs utan tydlig trend, men där börsen kortsiktigt är översåld. Vi börjar återbesöka vissa sektorer där vi tidigare har haft undervikt. Så sammanfattar David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking, börsläget just nu.

Handelskrig, räntefall och svag makrostatistik har präglat aktiemarknaden i augusti som inleddes svagt. De senaste dagarna har börserna dock rekylerat upp och reagerat positivt på bland annat kommentarer från ECB-representanter om stödpaket, att Tysklands regering förbereder stimulansåtgärder och positiva kommentarer från USA:s president Donald Trump.

Den ökade konjunkturoron har fått räntorna att falla på bred front och hälften av världens räntor är nu under noll. Marknaden prisar just nu in fyra räntesänkningar från amerikanska centralbanken FED fram till slutet av 2020. I förra veckan inverterade dessutom räntekurvorna (långa räntorna lägre än de kortare) i USA, Tyskland och Storbritannien, vilket historiskt har varit en träffsäker indikator på stundande lågkonjunktur.

Rapportperioden på Stockholmsbörsen för andra kvartalet kan läggas till handlingarna. Bolagen som ingår i Carnegies bolagsuniversum redovisade en försäljningstillväxt kring 8 procent, vilket var något bättre än väntat. Den organiska tillväxttakten bromsade in och nådde i median 3 procent under andra kvartalet jämfört med 4 procent föregående kvartal.

På en aggregerad nivå ökade rörelseresultatet med cirka 9 procent jämför med samma kvartal föregående år. Det är en tydlig inbromsning jämfört med första kvartalets tillväxttakt på 15 procent. Det är dock numerärt fler bolag som inte nådde upp till estimaten och fler vinstestimat har justerats ned än upp. Vinstrevideringstrenden är fortsatt svag i såväl Sverige som globalt.

David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking, med facit från rapportperioden och den senaste tidens makrostatistik, vilka är dina slutsatser?

– Det finns anledning att vara fortsatt försiktig. Tull- och konjunkturoro har tilltagit och sannolikheten för en hård brexit har dessutom ökat betydligt. Det kan få stora konsekvenser för Sverige och Europa. Samtidigt har marknaden fått ett betydande stöd från räntefallet. Konsumenterna mår fortfarande bra, arbetslösheten är låg och tjänstesektorn visar fortsatt styrka.

Hur ser du på den svenska börsen?

– Vi befinner oss inom ramen för en väldigt stor konsolidering som pågått i fyra år, där Stockholmsbörsens OMXS30 har pendlat mellan nivåerna 1380 och 1720. Det är en svårhandlad börs utan tydlig trend i nuläget och rapporterna gav ett begränsat stöd. Sentimentet kan förbli svagt närtid men kortsiktigt är börsen översåld.

Lite mer sektorspecifikt?

– Vi har haft undervikt i verkstads- och banksektorn men börjar nu selektivt återbesöka sektorerna. Epiroc är en av få aktier som hållit emot i verkstadssektorn och en aktie vi gillar sedan tidigare men det finns även andra intressanta case. Sentimentet i sektorn är dock svagt och utsikterna framåt motiverar inte en övervikt i verkstadssektorn. Halva vinsttillväxten kan kopplas till positiv valutaeffekt och vinstmomentum är därför mer utmanande kommande kvartal.

Och för banksektorn?

– Det är även frestande att återbesöka banksektorn som har utvecklats svagt, inte minst efter rapportperioden. Aktiemarknaden har diskonterat väldigt mycket negativ och värderingen börjar bli attraktiv. 

Vilka aktier ska du äga? Kontakta din rådgivare!

Relaterade artiklar

Svagt nedåt på Stockholmsbörsen
Börs

Svagt nedåt på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen backar svagt på måndagen, i linje med en sjunkande tendens på de större Europabörserna.

SBB rasar på Stockholmsbörsen
Börs

SBB rasar på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlas svagt nedåt på måndagseftermiddagen efter en svängig utveckling tidigare under dagen. En nedåtriktad...

Uppåt på Stockholmsbörsen
Börs

Uppåt på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen har inlett börsveckan stigande inför en intensiv rapportflod mot slutet av veckan. Utvecklingen i...