”Öka kassan och köp på kommande rekyler”

Rapportperioden går nu in i andra fasen med främst små och medelstora bolag. Rapporterande bolagen har uppvisat en fortsatt god kostnadskontroll och bättre vinster än väntat. Dock har kursreaktionerna varit relativt begränsade. Många börser är på rekordnivåer och kortsiktigt är risken för en rekyl överhängande. Den långa trenden är dock intakt, det vill säga stigande.

Rapportperioden går nu in i andra fasen med en överhängande del små och medelstora bolag som visar korten. Precis som i andra och tredje kvartalet, har bolagen lyckats hålla i kostnaderna på ett övertygande sätt. Sammantaget innebär det en vinsttillväxt i det fjärde kvartalet, vilket är extra imponerande givet motvind från såväl coronapandemin som den starka kronkursen.

– Givet de relativt begränsade rörelserna som vi har sett på marknaden som helhet under rapportsäsongen så kan vi konstatera att det överlag har varit rätt få stora överraskningar. Det är framför allt lägre än förväntade kostnader som har gjort att vinsterna kommer in bättre än väntat. Det gav dock mer genomslag på kurserna i andra kvartalet och till viss del i tredje kvartalet. När vi nu ser rapporterna för det fjärde kvartalet är detta inte längre lite oväntat och därför ger det mindre kursreaktioner, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Globalt har sektorerna energi, bank, tech, industri och telekom utvecklats starkt den senaste veckan, det vill säga en relativt bred uppgång. De långa räntorna i USA börjar närma sig 1,2 procent, vilket är den högsta nivån sedan centralbankerna började stimulera ekonomin efter coronautbrottet förra året.

– De branscher som redan har gått riktigt starkt under pandemin fortsätter att gå ännu starkare. Ett exempel på detta är nätmäklarna som visar rejält stora ökningar på både intäkter, antal transaktioner och nya kunder, säger Karl Hedberg.

I USA har ett första utkast till ett stimulanspaket på 1 900 miljarder USD passerat senaten, även om färdigställandet av detaljer återstår. Flera av världens börser, inte minst USA-börserna, är på rekordnivåer och det positiva tolkningsföreträdet verkar bestå. Vad skulle kunna stjälpa börsen?

– Det jag tror börsen är mest känslig för just nu är negativa nyheter kring vaccinets effekt på muterade virus. Det skulle skapa en osäkerhet om när vi kan börja prisa in ett mer normalt tillstånd i ekonomin och därmed få återhämtningen att tappa momentum. Skulle vi dessutom få se en fortsatt uppgång i de långa räntorna så skulle även detta kunna få investerare att tillfälligt reducera sin aktieexponering och ta hem vinster, säger Karl Hedberg.

På medellång och lite längre sikt är synen intakt: man ska ha en stor andel aktier i sin portfölj. På kort sikt är dock risken för rekyl förhöjd.

– Jag tycker man ska vara fortsatt positionerad för en stigande börs fram mot utdelningssäsongen men med en viss ökad likviditet kortsiktigt för att kunna köpa på eventuella rekyler, säger Karl Hedberg.

Hållpunkter i veckan

De flesta av storbolagen har rapporterat sina bokslut och fokus framåt i rapportperioden hamnar nu på små och medelstora bolag. Några Carnegie-favoriter bland de mindre bolagen som rapporterar i veckan är Nordic Waterproofing (tisdag), Nent (tisdag), Inwido (onsdag) samt Scandi Standard och Haldex på torsdag.

På makrostatistikfronten är veckan relativt tunn. Småföretagarindex i USA (NFIB) för januari presenteras tisdag. Ingen dramatik förväntas på onsdag då Riksbanken lämnar räntebesked.

Aktiecase

Lastbilsåterförsäljaren Ferronordic har visat god motståndskraft under pandemin, precis som bolaget har gjort vid tidigare nedgångar i efterfrågan. Vinsttillväxten accelererar under andra halvåret då lastbilsåterförsäljarens tyska verksamhet väntas bli lönsamt samtidigt som efterfrågan väntas ta fart i Ryssland, givet stora infrastrukturinvesteringar. Aktien handlas till mycket attraktiva multiplar och värderas med en omotiverat  stor rabatt relativt jämförbara bolag. Bokslutet presenteras den 19 februari.

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

I torsdags passerades motståndet vid 2000 och OMXS30 stängde på en ny all time high-nivå. Index vände dock ned under 2000-nivån igen och bildade dessutom en bearish engulfing-stapel samtidigt som index är kortsiktigt överköpt. Detta ger en indikation om att en kortsiktig rekyl står för dörren och nästa stöd möter vid 1932. Vänder index emellertid upp och passerar fredagens högsta, annulleras fredagens negativa stapel och då siktar vi på motståndet i den uppåtgående trendkanalen som i dag möter vid cirka 2050/2080.

Sammanfattningsvis är den långa trenden stigande och vi ser inga tecken på en topp och navigerar därför att börsen borde kliva högre under de kommande månaderna. På kort sikt har dock risken för en rekyl ökat.  

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här