Börsen styrs av attityder

Vad säger oss nyhetsrubrikerna om börsutvecklingen? Nästan inget alls! Förändringen har redan skett, skriver Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking.

Detta är en artikel ur Carnegie Private Bankings kundmagasin Insikt, sommaren 2017

Hur skulle du tolka följande nyheter? Lyfter eller sänker de börsen?

  • Ekonomin i USA är svag, trots omfattande stimulanser. 
  • Vinsterna sjunker. 
  • Superinvesteraren Carl Icahn varnar fören börskrasch och George Soros dumpar USA-aktier. 
  • Världshandeln minskar.

Den som jobbar utifrån teorin att nyheter och ekonomin styr börsutvecklingen uppfattar naturligtvis dessa nyheter som synnerligen negativa, men sedan de publicerades i media i maj förra året har USA-börsen gått upp med cirka 15 procent. Varför? Jo, låt mig få avslöja vad jag har lärt mig genom åren när det gäller nyheter i kombination med de finansiella marknaderna:

  1. Nyheter driver inte marknaden, det är marknaden som skapar nyheter. Nassim Nicholas Taleb, ekonomie doktor och författare av klassiker som The Black Swan, twittrade förra året: ”Jag skulle tro att om du gav en investerare nästa dags nyheter 24 timmar i förväg, skulle han gå i konkurs inom ett år.” Jag håller med.
  2. Visst kan nyheter bidra till kortsiktig turbulens, men de flesta nyheter skapar inga nya marknadstrender.
  3. Positiva nyheter som inte leder till en positiv reaktion i en upptrend på börsen är en signal på att upptrenden håller på att tappa fart. Konklusion: Om det inte går upp när det borde gå upp – då ska det sannolikt ned.
  4. Negativa nyheter som inte längre leder till negativa reaktioner indikerar att den negativa marknadsfasen håller på att tappa fart. Konklusion: Om det inte går ned när det borde gå ned – då ska det sannolikt upp.

Det som marknadsaktörerna förväntar sig ska driva marknaden gör sällan det. Snarare är det oväntade händelser som skapar de stora marknadsreaktionerna. Det stämmer helt enkelt inte att det krävs en yttre händelse eller nyhet för att avsluta en upp- eller nedtrend på marknaden – vilket de flesta tror. Tvärtom kommer yttre händelser och nyheter oftast med eftersläpning. Orsaken är att vårt beteende är en konsekvens av de attityder vi har till framtiden, det vill säga den aggregerade psykologin, och detta ser man först på börsen. Därefter får den aggregerade psykologin genomslag på helt andra områden i samhället – till exempel hur vi väljer i folkomröstningar samt i den ekonomiska utvecklingen.

Till sist ett mycket tydligt exempel: De flesta så kallade experter förutspådde att om DonaldTrump vann det amerikanska presidentvalet skulle börsen falla kraftigt. I stället steg börserna kraftigt den 9 november när valresultatet stod klart. Denna händelse markerade en stark psykologisk omsvängning mot positivt tolkningsföreträde på börsen och därmed en stigande marknad – en trend som faktiskt fortfarande består.