Aktiechefen: Börsen står högre vid årsskiftet

I veckan fokuserar investerarna på räntebeskeden från Fed och Riksbanken. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, räknar med att förhoppningar om en räntetopp i kombination med god vinstutveckling lyfter börsen fram till årsskiftet.


På onsdag väntar nytt räntebesked från Federal Reserve (Fed). Vad vill investerarna ha för besked?
– I likhet med reaktionen efter ECB:s räntebesked i förra veckan är indikationer på att räntehöjningarna börjar bli klara det som får störst genomslag på börsen. Marknaden skulle gärna höra Fed-chefen Jerome Powell antyda att Fed är klara med räntehöjningarna och att nästa förändring är en sänkning.

Riksbankens presenterar sitt räntebesked på torsdagen. Vilken påverkan kan det få på börsen?
– Riksbankens räntebesked lär få mindre genomslag på börsen som helhet. De väntas följa ECB och då bör inte en höjning på torsdag överraska. Desto mer påverkan får räntebeskedet på enskilda sektorer, där fastighetssektorn kommer vara en tydlig förlorare på fortsatta höjningar. Men likt reaktionen efter ECB påverkas börsen mest av det framåtblickande budskapet.

Börsen har trampat vatten mest hela året. Vad ska investerare ha för strategi i en sådan marknad?
– Marknaden som helhet har varit i en konsolidering, men det är stor skillnad mellan olika bolag och branscher. Det finns både tydliga vinnare och tydliga förlorare. För att undvika fallgropar i en sådan miljö är det viktigt att fokusera på bolag som har en kombination av stabila förväntningar på vinsttillväxt, en solid balansräkning och en rimlig värdering. Utdelningar blir dessutom en viktigare del av den totala avkastningen i denna miljö. För den långsiktige kan det även vara läge att positionera sig i de bolag som kan leda nästa uppgångsfas eller stå inför en omvärdering när marknaden tar nästa kliv uppåt.

Vi har en relativt tudelad Stockholmsbörsen med vissa bolag på eller nära rekordnivåer och andra bolag som är ordentligt nedtryckta. Är du mest benägen att jaga vinnarna eller leta bottenfisken bland förlorarna?
– Jag tror det är för tidigt att börja bottenfiska brett eftersom det stora skiftet i riskaptit sannolikt ligger en bit fram. Generellt skulle jag investera med trenden och köpa vinnarna, men selektivt kan det vara läge att börja titta längre ner i börslistorna.

Hösten är ofta en skakig period på börsen. Om det skakar till – är det läge att köpa på rekyl?
– Ja, en eventuell rekyl den närmaste månaden borde vara ett bra köptillfälle inför en trolig starkare avslutning på året.

Kan du lyfta fram något som ser intressant ut i dagens marknad?
– Banksektorn som varit intressant länge ur ett vinstperspektiv visade styrka kursmässigt i samband med ECB:s räntebesked. När räntorna toppar kommer sannolikt oron för kreditförluster avta. Det kan vara den trigger som behövs för att utländska köpare ska släppa oron för fastighetsexponering och hitta tillbaka till svenska banker.

Vad är mindre lockande i dagens marknad?
– Givet osäkerheten kring vinstutvecklingen nästa år undviker jag generellt bolag med höga värderingar. Där tror jag fallhöjden är större om det blir vinstbesvikelser.

Slutligen – står Stockholmsbörsen högre eller lägre vid nyår?
– Jag tror börsen kommer stå högre vid årsskiftet med stöd av stabila rapporter för tredje kvartalet och förhoppningar om att räntehöjningarna börjar bli klara.

Ännu inte kund?

Unikt och kostnadsfritt portföljförslag från Carnegie Private Banking

Läs mer här

Relaterade artiklar