”Fokusera på sektorer som inte har hängt med i uppgången”

Förra veckans rekyl ledd av tech-bolagen utlöstes sannolikt av kortsiktiga vinsthemtagningar efter den kraftiga uppgången den senaste tiden. Möjligen kan rekylen vara startskottet för en sektorrotation, men rekylen bör i första hand ses som ett köptillfälle. Sektorer som inte har hängt med i den senaste uppgången är intressanta, framförallt bank men även fastigheter. OMXS30 handlas fortfarande i ett konsolideringsintervall enligt den tekniska analysen. Vi ser en betydande uppsida i läkemedelsbolaget, som är vårt senaste aktiecase.

Efter en mycket stark börsutveckling den senaste tiden kom en snabb rekyl i slutet av förra veckan, ledd av de stora tech-bolagen på de amerikanska börserna. I nuläget pekar det mesta på att det handlar om kortsiktiga vinsthemtagningar efter den kraftiga uppgången sedan bottennoteringen i mars. Trots rekylen är såväl Stockholmsbörsen som de amerikanska börserna på plus för helåret.

– Nu återstår att se om investerare ser denna rekyl som ett tillfälle att köpa in sig i marknaden eller om det är startpunkten för en större rekyl. Jag tror att det mest sannolika är att rekylen ses som ett köptillfälle och därmed inte blir så stor, säger Karl Hedberg, aktiemäklare på Carnegie Private Banking.

Möjligen kan rekylen vara startskottet på en sektorrotation från tillväxt- till värdeaktier. Den ekonomiska återhämtningen fortsätter dock relativt brett, inte minst i USA, och bekräftades av förra veckans ISM, som fortsätter överträffa förväntningarna för såväl tillverkningsindustrin som tjänstesektorn. Sysselsättningen i USA (rapporterades i fredags) ökar i linje med förväntningarna, detaljhandeln är tillbaka på nivåer före coronakrisen men industriproduktionen släpar fortfarande efter. Fram till presidentvalet den 3 november får vi räkna med ökad osäkerhet på börsen.

– En risk är dock att vi nu går in i en period av ett svagare nyhetsflöde där bolagsnyheterna är få och makrostatistiken inte längre överraskar lika starkt. I kombination med att vi närmar oss det amerikanska valet och dess osäkerhet så innebär det att vi inte har fullt lika mycket momentum som kan driva börsen uppåt i det kortare perspektivet.

Det mesta talar för att den underliggande positiva trenden på börsen är intakt.

– Jag tror att många investerare kommer fortsätta se rekyler som köplägen och istället lyfter blicken förbi det amerikanska presidentvalet och fokusera på de sektorer som inte fullt ut följt med upp under senaste månadernas uppgång. Banker är intressant eftersom den sektorn inte har följt med upp i samma utsträckning och att bankernas goda utdelningsmöjligheter in på det nya året snart kommer hamna mer i fokus. Även vissa bolag i fastighetssektorn börjar se intressanta ut när de bryter upp ur långa konsolideringar.

Hållpunkter i veckan

Viktigast på makroagendan i veckan är ECB:s räntebesked och presskonferens på torsdag. En del svenska pusselbitar för att förstå den ekonomiska återhämtningen väntas på bland annat tisdag, med statistik över industriproduktion, order samt boprisutvecklingen under augusti. Veckodata för antalet nyanmälda arbetslösa i USA landar hos investerarna på torsdag.

Aktiecase

Läkemedelsbolaget Camurus befinner sig i ett starkt operativt momentum med läkemedel i kommersiell fas i Europa och Australien. Bolaget har vid flera tillfällen i år höjt prognosen för produktförsäljning och omsättning för innevarande år.  Redan för helåret 2020 förväntas bolaget visa lönsamhet och under 2022 prestera en rörelsemarginal över 30 procent. För USA-marknaden väntar ett slutligt godkännande den 1 december, vilket är en viktig trigger. Bolaget har dessutom flera läkemedelskandidater i pipeline i allt från klinisk fas-I till sen fas-III.  Aktien är attraktivt värderad och det finns betydande uppsida kvar i aktien.

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Även om det känns som om att det har varit en hel del turbulens under den senaste tiden har egentligen inget nytt skett i den tekniska analysen över OMXS30. Index noteras fortfarande i en konsolidering mellan cirka 1700 och 1800. Index har vid fyra tillfällen under de senaste nio börsdagarna handlats över 1800-nivån, men vid varje tillfälle har index vänt ned och stängt under motståndet. 

En köpsignal ges således om index med en stark stängning och en stigande omsättning passerar 1800-området. Sker detta är riktmärket en uppgång mot 1900, det vill säga toppen i februari. Punkteras istället stödet vid 1690/1700 effektueras en säljsignal.

All rörelse mellan cirka 1700 och 1800 konstituerar således fortsatt konsolidering.