”Många ser rekylen som ett kortsiktigt köpläge”

Senaste veckan har sentimentet snabbt svängt över till det mer negativa. Utlösande faktor är signaler om ökad riskspridning när ekonomierna nu gradvis öppnar upp igen. Samtidigt finns mycket pengar på sidlinjen och förra veckans rekyl har skapat ett kortsiktigt köpläge. Kanske i förra veckans aktiecase, som kan utvecklas starkt när konjunkturen väl vänder.

De globala aktiemarknaderna rekylerade förra veckan på förnyad oro kring en ökad virusspridning. Stockholmsbörsen föll mer än övriga världen, med 7 procent i SEK. Det tidigare intresset för energi och bank svalnade väsentligt och blev förra veckans förlorarbranscher. Senaste veckan har vi sett att sentimentet på marknaden snabbt har svängt över till det mer negativa. Detta har drivits av nyhetsflödet senaste veckan som visar på en ökad smittspridning i södra delarna av USA. Liknande uppgifter har kommit från Tyskland och Kina om ökade virusfall i de länderna.

Det här gör givetvis investerare oroliga att den senaste tidens minskade restriktioner kan vara orsaken till denna ökade smittspridning. Då finns risk att ytterligare lättnader kommer behöva göras i en långsammare takt, som därmed fördröjer återhämtningen i bolagens efterfrågan, säger Karl Hedberg, aktiemäklare på Carnegie Private Banking.

Trots en tydligt uppåttrend på börsen sedan i mars så har slagigheten förblivit högre än normalt vilket tyder på viss osäkerhet. Volatilitetsindex (VIX) är åter runt nivån 35-40, vilket är mer än dubbla normala nivån. Positivt för börsen är att ekonomierna nu har öppnats och massiva stödåtgärder görs, samtidigt som vissa vinstprognoser lyfts.

– Det finns fortfarande mycket pengar utanför aktiemarknaden och jag tror många investerare ser denna rekyl som ett läge att köpa kortsiktigt. Det kan vara tillräckligt för att ta oss fram till rapportperioden utan ytterligare nedgång. Därefter är det upp till bolagsrapporterna att visa om förväntningarna på en snabb återhämtning har varit för stora eller ej, säger Karl Hedberg

Det finns en ovilja att stänga ned ekonomier igen, men företag och hushåll påverkas ändå av oro för ekonomi och hälsa.

– Närmaste veckorna fram till dess att vi börjar få bolagsrapporter för Q2 så tror jag marknadens huvudfokus kommer vara på ny smittspridning. Vi handlas nu på stödnivåer på index och givet den senaste månadens starka sentiment så kan man kortsiktigt köpa på förra veckans rekyl. I ett lite längre perspektiv över sommaren så tycker jag man bör fortsätta att omplacera till mer defensiva bolag och minska de bolag som har störst risk att inte leva upp till förväntningarna om en snabb återhämtning, säger Karl Hedberg.

På makrofronten väntar en lugnare vecka. Intressanta data väntar på tisdag med Tysklands Zew-index, på onsdag arbetslösheten i Sverige i maj och bilförsäljningen i Europa. Räntebesked väntar från flera centralbanker. Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget håller en kapitalmarknadsdag på onsdag och Skistar rapporterar bokningsläget för nästa vintersäsong på torsdag.

Förra veckans aktiecase, det exporttunga och cykliska SSAB, kan utvecklas starkt när konjunkturen väl vänder och stimulanserna börja bita i världens ekonomier. Kortsiktigt finns en hel del motvind, vilket även speglas i värderingen. Stålbolaget ligger i framkant och kan bli den första ståltillverkaren som levererar fossilfritt stål till kunder 2026, och därmed öka andelen premiumprodukter med högre lönsamhet. Värderingen är på historiskt attraktiva nivåer och vi rekommenderar Köp, med en uppsida på knappt 30 procent.

Teknisk analys – OMXS30 kort sikt

Under torsdagen effektuerades en säljsignal ur en ”Island-formation”. Den här typen av formationer är ganska ovanliga men en ganska hög träffsäkerhet. Ett första stöd möter vid den uppåtgående trendlinjen (se diagram) som möter vid cirka 1570. Vad händer om den nivån skulle punkteras? Johnny Torssell bedömer isåfall att en nedgång till området mellan 1460 till 1500 väntar, där vi har ett flertal olika bottnar (se svarta pilar i diagrammet). 

Makro

Dyster ton från Fed och OECD

Fed hade visserligen vid sitt möte förra veckan en duvaktig ton och kommunicerade att de kommer köpa olika obligationer i åtminstone samma takt som nu och hålla räntan på noll under större delen av 2022.

Skälet till det stora stimulansbehovet är dock deras försiktiga syn på ekonomins och arbetslöshetens utveckling framåt. De betonar att osäkerhet är stor men ser ett fall i BNP om 6 procent i år som inte återtas 2021.

Även OECD ser i sin färska prognos ett BNP-ras globalt i år som inte återtas nästa år. Detta är oroande då bolagsanalytiker tror på en normalisering av vinsterna redan nästa år. Vi ser nedsiderisk i vinsterna.

Bolagen – full återhämtning dröjer

Även bolagen håller med. En fullständig ekonomisk återhämtning dröjer ända till 2022/23 säger en fjärdedel av företagsledarna i USA. Däremot kommer tekniksprång att påskyndas – ett tech-tema i vår strategirapport är 5G.

Färsk Kina-data visar hur industrin normaliseras snabbare än detaljhandeln – så åter till fabrik, inte lika snabbt till butik. Även här små tecken på ny coronaspridning, bland annat i Peking.

Riskaptiten kan således behöva nyktra till, men stimulansstöden finns kvar (en rad centralbanksmöten denna vecka). Många bolag lyckas nu stärka sina balansräkningar med obligationskapital och i vissa fall aktiekapital.