”Investerare börjar flytta fokus”

Börsuppgången fortsätter med styrka världen över. Uppgången breddas med bidrag från fler konjunkturkänsliga sektorer som finans och industri. En makrotung vecka väntar som kan addera ytterligare pusselbitar till hur återhämtningen utvecklas. Den tekniska analysen på kort sikt indikerar en fortsatt uppgång.

Det starka börssentimentet inleder även den nya veckan, med stigande börskurser. Facit från förra veckan blev, trots rekylen i fredags, en uppgång på 3 procent i USA och hela 5 procent i Japan och Europa. Stockholmsbörsen bidrog med en uppgång på 4,8 procent. Omsättningen uppgick till hela 38 mdr kronor, vilket var den högsta omsättningsdagen sedan den 16 mars, det vill säga den dagen OMXS30 bottnade på nivån 1261. Positivt är att uppgången breddas med fler konjunkturkänsliga sektorer som bidrar, framförallt finans och industri.

– Investerare börjar flytta fokus. Intresset för bankaktierna ökar när vi fortsätter att se lättnader av nedstängningarna i Europa och USA, vilket ger förhoppningar om en snabbare återhämtning för ekonomin. Det skulle leda till lägre kreditförluster för bankerna än tidigare befarat, säger Karl Hedberg, aktiemäklare på Carnegie Private Banking.

Riskviljan fortsätter att öka och mer defensiva sektorer som dagligvaruhandelsbolagen börjar överges för att istället öka fokus på bolag som inte har hängt med i uppgången.

– Här ser vi att bolag som fallit kraftigt på grund av oro för hög skuldsättning och eventuella nyemissioner nu börjar göra revansch. Mekonomen är ett sånt exempel senaste dagarna.

Nya orosmoln som en breddad konflikt mellan USA och Kina samt upplopp i USA, verkar inte påverka börssentimentet.

– Det som i det allra kortaste perspektivet kan hota börsen är om säljarna skulle få ett litet övertag nu när många index handlas vid viktiga motståndsnivåer. Orkar inte köparna lyfta index genom dessa nivåer och säljarna får övertaget så finns risk att det lockar fram nya säljare när momentum i börsuppgången avstannar.

På rapportfronten bidrar Clas Ohlson med ytterligare pusselbitar till hur detaljhandeln har utvecklats. Svenska hushållens konsumtion överraskade positivt under första kvartalet, då konsumtionen minskade med 1,7 procent i årstakt. Det är väsentligt bättre än övriga Europa. H&M:s amerikanska konkurrent GAP rapporterar för perioden februari till april och kan ge stöd åt H&M:s kursrusning på börsen den senaste tiden.

Det är en makrotung vecka med månadsstatistik över tysk klädhandel i maj, som även det är en viktig siffra för H&M. På onsdag väntar tjänste-PMI och på torsdag räntebesked från ECB. Amerikansk sysselsättningsstatistik avlutar veckan.  

Förra veckans aktiecase, kontanthanteringsbolaget Loomis, har rasat kraftigt på börsen i år, i takt med det kraftiga volymtappet inom detaljhandeln. Bolaget klarade sig dock bättre än väntat i april och har en relativt flexibel kostnadsbas i form av lönekostnader, vilket delvis bör parera volymnedgången. Bolaget har attraktiva defensiva kvaliteter och en övertygande historik. Vår bedömning är att aktiemarknaden är för negativ, vilket har skapat ett attraktivt ingångsläge i aktien. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 300 SEK, motsvarande EV/EBITA 10,5x vår prognos för 2021

Teknisk analys – OMXS30 kort sikt

Efter den senaste kortsiktiga botten den 14 maj kan vi konstatera att index noteras i en stigande trendkanal. OMXS30 nådde under torsdagen motståndsområdet vid 1650/1660, där vi alltså fick en rekyl. Johnny Torssell räknar med en rekyl under kanske 1-3 dagar och därefter en fortsatt uppgång. Ett kortsiktigt stödområde möter vid 1600 till 1613. Nästa säljsignal ges om index vänder ned och punkterar stödet i den stigande trendkanalen, det vill säga under 1500-nivån.

Johnny Torssell bedömer att index vänder upp inom kort och passerar motståndet vid 1650/1660 och möter taket i den uppåtgående trendkanalen strax över 1700. 

Makro

Svagt i svenska konjunkturkbarometern

Den svenska konjunkturbarometern i förra veckan var något upp men svag – särskilt för tjänster och konsulter men också för maskinindustri (se graf), motorfordon och bygg & anläggning.

Hushållen vill inte köpa kapitalvaror och sparar hellre. Det var även en dyster och försiktig företagsundersökning från Riksbanken i förra veckan. Nya signaler från näringsliv och hushåll hittar vi i Konjunkturinstitutets extramätningar som landar på tisdag och fredag.

 

Svagare USD, starkare SEK

Dollarn fortsätter att försvagas mot euron och svenska kronan. USD har inte längre samma räntefördel sedan Fed satte räntan till noll. Tyskland blir allt mer öppna för stora EU-stödpaket, vilket kan lyfta EUR.

Svenska kronan kan gynnas av milda corona-restriktioner och därför en mindre svag ekonomi. Samtidigt har vi ett stort stimulansutrymme och Riksbanken har inte längre fokus på att hålla SEK svag. Kanske är vi därför i ett nytt intervall mellan 9,25-9,90 SEK per USD (se graf)