”Störst fokus på nästa års vinster”

Det positiva börssentimentet fortsätter och Stockholmsbörsen handlades i positivt territorium vid sen eftermiddagstid på måndagen. Nyckelfrågor framåt är utvecklingen för såväl vinster som virus, givet att många ekonomier nu gradvis öppnar upp igen efter karantän. Ny geopolitisk oro har dykt upp mellan USA och Kina. På makrofronten väntar nya pusselbitar kring den amerikanske konsumententen samt flera konjunkturbarometrar. Fortsatt investeringsläge inom tech och hälsovård, de två sektorer som har tagit täten på börsen i år. 

Återhämtningen fortsätter på de globala aktiemarknaderna. Världsindex har i lokala valutor klättrat med drygt 3 procent den senaste veckan med de nordiska börserna och flera emerging markets i toppen. Vi ser flera typiska positiva riskaptitsignaler, som exempelvis en starkare krona och uppgång i kopparpriset.

– De osäkra eller helt uteblivna prognoserna som bolagen lämnade i samband med första kvartalets rapporter ändrade inte marknadens hopp om en snabb återhämtning. Därför kommer nästa rapportperiod som drar igång i juli att bli väldigt avgörande. Troligtvis har de flesta bolag sett en bättre efterfrågan mot slutet av kvartalet. Frågan är dock hur stor den förbättringen är och framför allt hur den står sig i förhållande till de förväntningar som prisats in i de stigande aktiekurserna, säger Karl Hedberg, aktiemäklare på Carnegie Private Banking.

Fram till nästa rapportperiod är det fortsatt stort fokus på både virusutveckling och varsel.

– Kurvorna för båda dessa har planat ut senaste tiden och gett ytterligare kraft till stigande börser. Den senaste tidens lättnader av restriktioner kommer bli väldigt intressant att följa i siffrorna över antalet nya virusfall. Skulle de ta fart på nytt finns risk att det kommer innebära långsammare lättnader. Det skulle sannolikt innebära att företagens intäkter pressas ytterligare en tid och resultera i nya varsel.

Vinstprognoserna har reviderats ner rejält för 2020 men även 2021. I de antagandena har aktiemarknaden ändå förväntningar på en klar förbättring under de sista kvartalen för det här året.  

– Det finns helt klart en stor osäkerhet om hur stark den återhämtningen i slutet av året kommer att vara. Störst fokus är dock på nästa års vinster. Om återhämtningen skulle bli svagare i slutet av det här året så kommer det sannolikt även spilla över in på nästa år. Det skulle kunna innebära att vinstförväntningarna på 2021 skulle behöva justeras ned. Risken är då att marknaden inser att man varit lite för snabb med att prisa in en återhämtning.

Utöver vinstosäkerheten får man nu även addera nya spänningar mellan USA och Kina, där Hong Kong på nytt har hamnat i fokus. Den typen av geopolitiska konflikter kan givetvis tippa över vågskålen åt det negativa hållet om den ekonomiska återhämtningen går för långsamt.

– Jag tror inte att den typen av risker isolerat får marknaden att vända ned, då väger nya stimulanspaket och förhoppning om stigande vinster 2021 över åt det positiva hållet.

Det finns fortfarande attraktiv sektor- och bolagsexponering på börsen.

– Givet en fortsatt stor osäkerhet om i vilken takt återhämtningen sker så fortsätter vi att gilla bolag med en strukturell långsiktig tillväxt som tech och hälsovård om vi tittar på hela sektorer. Vi gillar även de branscher som har sett en ökad efterfrågan under coronapandemin. Här hittar vi till exempel bolag inom gaming och vissa e-handelsbolag, säger Karl Hedberg.

I veckan väntar några eftersläntrare i rapportperioden, med bland annat SAS på torsdag och Elekta (brutet räkenskapsår) på fredag. På makrofronten är som vanligt stort fokus på USA. Vi får fler pusselbitar hur den amerikanske konsumenten mår i statistiken på tisdag med försäljning av nya hem och hushållens konfidensindikator. Veckan avslutas med veckostatistiken över antalet nyanmälda arbetslösa och privatkonsumtionen. Annan intressant makro är torsdagens Konjunkturbarometer för maj i Sverige och Chicago PMI samt Michiganindex för maj på fredag.

Förra veckans aktiecase Recipharm är en tillväxtorienterad kontraktstillverkare med en övertygande förvärvshistorik inom den snabbt växande men fragmenterade kontraktstillverkningen av läkemedel. Bolaget är ett tillväxtbolag med en ocyklisk vinsttillväxt och har de senaste fem åren vuxit omsättningen med i genomsnitt drygt 23 procent per år. Vår bedömning är att högre värderingsmultiplar kombinerat med en stabil vinstutveckling kommer lyfta aktiekursen de närmaste åren. Aktien värderas med en omotiverat stor rabatt relativt sektorn, och vi ser en kurspotential på drygt 35 procent, till vår riktkurs 160 SEK.

Teknisk Analys – kort sikt (OMXS30)

Sedan botten i mars noteras index i en uppåtgående trend på medellång sikt. I den uppåtgående trenden fortsätter vi i det kortsiktiga perspektivet att bevaka motstånden vid indexnivån 1573 och därefter 1607. Passeras den senare nivån siktar vi på en uppgång mot cirka 1650/1660 där bland annat 200-dagars medeltal möter. På nedsidan möter det kortsiktigt viktigaste stödet vid 1460/1470. Om den nivån punkteras bryts också den uppåtgående trenden. Vår analys visar att index i alla fall kortsiktigt borde upp och testa motstånden vid 1573 och 1607.