”Inte tillräckligt för att stjälpa den långsiktiga trenden i marknaden”

Kortsiktigt är det rekylläge på börsen efter nya nedstängningar i Storbritannien och oro kring ett muterat coronavirus. Men den långsiktiga positiva trenden påverkas inte enligt Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, som istället ser fortsatt rekyl som köpläge. I det kortsiktiga perspektivet noteras OMXS30-index fortfarande i en nedåtriktad trend enligt den tekniska analysen, med ett första stöd vid cirka 1860.

Aktiemarknaden präglades av positiva tongångar under förra veckan. Dessa skiftade dock under måndagen efter att Storbritannien infört ny lockdown. Flera länder har stoppat flygresor från den brittiska ön då rapporter visat att coronaviruset muterat och blivit mer smittsamt. Julveckan inleds därför med fallande börser där Stockholmsbörsen följer samma mönster som för övriga börser i Europa och Asien.

– Kortsiktigt finns det risk för att vi har mer rekyl att vänta under årets sista handelsdagar. Fokus har riktats på nya nedstängningar i Europa och ett muterat virus som kan vara mer smittsamt. Amerikanska samt det breda svenska indexet har handlats på all time high-nivåer under december och det gör det lättare för investerare att vara försiktiga och minska aktierisken inför julhelgerna. Därför tror jag det finns risk för att vi kan se några fler rekyldagar innan året är slut. Det är dock inget som jag tycker förändrar synen på inledningen på nästa år. Jag tycker man ska se en fortsatt rekyl som ett köpläge, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

På valutamarknaden försvagades den amerikanska dollarn under förra veckan efter förväntningar om  ett amerikanskt coronastödpaket på 900 miljarder dollar, som väntas antas av kongressen tillsammans med en bredare finansieringsbudget på måndagen. Vi har sett en bestående försvagningstrend för dollarn under andra halvåret 2020. Anledningen är att dollarn har lidit av relativt sett låga korta realräntor samt ökande handels- och budgetunderskott. Den svenska kronan har stärkts från 10,40 i mars till 8,30 idag.

Även pundet fortsätter att försvagas. Storbritannien är inte bara i fokus för det muterade coronaviruset, utan även brexitförhandlingarna och eventuellt avtal inför årsskiftet.

– Brexit utan avtal tror jag inte är helt diskonterat så skulle vi stå inför ett faktum att vi kommer få ett avtalslöst utträde så kommer det tynga marknaden tillfälligt. Jag tror dock marknaden än så länge räknar med att det till slut blir någon typ av avtal. Givet det starka börssentimentet vi har haft den senaste tiden så tror jag inte ett avtalslöst utträde är tillräckligt för att stjälpa den långsiktiga positiva trenden i marknaden.

Missa inte intervjun med Karl Hedberg i senaste numret av Carnegie Private Bankings kundmagasin Insikt, som du hittar här. Bland annat om Carnegies erbjudande inom onoterade aktier, IPO-pipen under första halvåret 2021 och hur börsen går 2021.

Hållpunkter i veckan

Det är en kortvecka för många av världens börser som håller stängt på fredag (juldagen), men även torsdagen (julafton) i vissa länder (Norden och Tyskland bland annat). Julveckan präglar också makrostatistiken, som är tunn. På onsdag väntar rapport från bussoperatören Nobina, Nordens största operatör inom kollektivtrafik. Nobina är även ett av våra case i Carnegies Hållbarhetsportfölj.

Några saker att hålla ögonen på för att lägga ytterligare konjunkturpusselbitar är lastbilsförsäljningen i Västeuropa i november på tisdag, som även bjuder på KI:s konjunkturbarometer för december månad i Sverige. Viktig data kring privatkonsumtion och inflation i USA liksom husprisindex och Michiganindex väntar på onsdagen.

Aktiecase

Byggunderleverantören Inwido befinner sig i en stark operationell trend och gynnas av hemmafixartrenden, som under coronapandemin även spillt över i en hög tillväxt inom bolagets e-handel. De senaste årens kostnadsbesparingar ger dessutom allt större avtryck i resultatutvecklingen, med sex kvartal i rad med förbättrade rörelsemarginaler. Fönstertillverkaren gynnas även av EU:s stora fokus på energieffektivisering i fastigheter vilket gynnar efterfrågan på marknaden men även aktiemarknadens syn på bolaget som ett grönt (ESG) aktiecase. Aktien handlas till attraktiva värderingsmultiplar på våra relativt modesta prognosantaganden.

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

I det kortsiktiga perspektivet noteras OMXS30-index fortfarande i en nedåtriktad trend med ett första stöd vid cirka 1860. Om den nivån underskrids möter stöd vid den uppåtgående trendlinjen vid strax under 1800. Om 1800-nivån punkteras möter nästa viktiga tekniska stödområde vid cirka 1700, där både 200-dagars medeltal och flera tidigare bottnar möter. Det är först om 1700-stödet punkteras som den långsiktiga upptrenden vänder riktning och blir negativ.

På uppsidan bevakar vi även fortsättningsvis dels den kortsiktigt fallande trendlinjen och dels nivån 1934 respektive 1950, det vill säga de senaste två kortsiktiga topparna. Passeras dessa siktar vi på 2000-nivån.

OMXS30 noteras alltså i en kortsiktig nedtrend från toppen den 25 november och de nivåer jag bevakar är 1860 på nedsidan respektive 1934/1950 på uppsidan.