”Börsen kommer fortsätta leta sig uppåt”

Det positiva tolkningsföreträdet fortsätter och börsen bör fortsätta klättra under inledningen av nästa år. Med stöd av vaccin får vi en gradvis övergång till en mer normal vardag nästa år, vilket ökar efterfrågan i ekonomin. Även om börsen är på historiskt höga nivåer finns det stöd i stigande bolagsvinster och låga räntor enligt Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg. 

Det starka börssentimentet fortsätter. Samtliga stora amerikanska börsindex noterade all time high i förra veckan, trots en svagare arbetsmarknadsrapport för november än väntat. Givet det positiva tolkningsföreträdet tolkades rapporten som att det kan leda till nya stimulansåtgärder. Stockholmsbörsen är i en något mer avvaktande rörelse och rör sig i ett relativt smalt spann. Förra veckans inköpschefsindex för industrin i Sverige var dock den högsta på 3 år och bekräftar optimismen.

– Jag tror inte man ska vara alltför snabb med att ta hem vinster och lägga sig utanför marknaden ännu. Jag tror börsen kommer fortsätta leta sig uppåt under inledningen på nästa år. Vi kommer ha stöd av vaccin och därmed en gradvis återgång till en mer normal vardag. Det tror jag i sin tur kommer leda till fortsatta uppjusteringar av de förväntade bolagsvinsterna, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Resonemanget lyder att bolagsvinsterna det senaste halvåret primärt har varit drivna av kostnadsbesparingar. Nu när vi sakta går tillbaka till en mer normal vardag så kommer efterfrågan på bolagens produkter och tjänster gradvis att öka. Om bolagen lyckas behålla de låga kostnaderna kommer det leda till snabbt stigande vinster. Det kommer ge stöd åt en fortsatt stark börs in i nästa år. I den andra vågskålen ligger värderingen.

– Börsen handlas på historiskt höga nivåer värderingsmässigt men det tycker jag inte är något att oroa sig för just nu. Så länge vi har låga räntor och förväntningar på stigande bolagsvinster så kommer vi få vänja oss vid högre värderingar än vad vi har sett historiskt.

Som alltid finns risken för nya bakslag.

– På kort sikt så tror jag det är negativa nyheter kring pågående vaccinprojekt och förseningar i utrullningen av vaccinet som skulle kunna bromsa det starka börssentimentet. Vi har dock sett en aktiemarknad som har varit väldigt överseende med negativa nyheter, så jag tror det finns ett visst utrymme för besvikelser inom dessa områden utan att det bryter den starka trenden.

Det finns goda skäl att den goda riskviljan bland investerare fortsätter även nästa år. Fortsatt låga räntor kommer att ge få alternativ till aktiemarknaden 2021.

– Jag tror det mest troliga börsscenariot för 2021 är att vi fortsätter att se stigande aktiemarknader. Drivkrafter för det scenariot är att vaccinationer kommer flytta fokus från pandemi och nedstängningar till ekonomisk återhämtning. Bolag kommer fortsätta hålla igen på kostnader vilket driver vinster när efterfrågan kommer tillbaka. Dessutom kommer vi sannolikt att se fortsatt stora finanspolitiska stimulanser som kommer ge stöd till en mer uthållig återhämtning i den global ekonomin, säger Karl Hedberg.

Hållpunkter i veckan

Tyska investerare och analytikers förväntningar på ekonomin sjönk i den senaste mätningen av ZEW-index och visade det lägsta utfallet sen april. Den andra virusvågen slår nu även mot Tyskland. Kommer det en vändning i tisdagens ZEW-index?

Börsnoteringsfönstret är åter öppet. På den svenska marknaden gjorde gamingbolaget Thunderful Group en lyckad premiär på måndagen och fasadbolaget Fasadgruppen väntas på onsdagen. I USA står två tongivande börsnoteringar på rad: matleveransbolaget Doordash på onsdag och hemuthyrningsbolaget Airbnb på torsdag.

Utvecklingen för bopriserna i Sverige i november presenteras på tisdag och ECB lämnar räntebesked på torsdag. Kapitalmarknadsdagar fortsätter även denna vecka, med Ica på onsdag och Sobi på torsdag.

Aktiecase

Skanska har inte fullt ut hängt med på börsen i år. Den senaste kvartalsrapporten övertygade dock och lönsamheten förbättrades trots pandemin. Faktum är att byggverksamheten uppvisar den högsta rörelsemarginalen på fyra år. Förutsättningarna ser dessutom goda ut för ökade infrastrukturinvesteringar runtom i världen, givet stimulansbehoven. Det talar för en god återhämtningspotential för byggjätten de närmaste åren. Balansräkningen är stark och skapar handlingsutrymme. Vår riktkurs implicerar en relativt konservativ värdering av byggverksamheten. Om Skanska når sina finansiella mål finns en stor uppsida i aktien. Köp med riktkursen 240 SEK.

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

OMXS30 noteras med en köpsignal som senaste signal med ett målområde vid 2000-nivån. Detta positiva scenario är utgångspunkt fram till dess vi får signaler om motsatsen. På kort sikt kan vi konstatera att index nu har kommit ned från det mest överköpta läget kring den 24/25 november. Vi har dock ännu inte fått några signaler på att rekylen är över.