”Positiva vaccinnyheter driver börsen fram till årsskiftet”

Positiva vaccinnyheter väger tyngre än den ökande virusspridningen och nya restriktioner. Mycket talar för att det positiva börssentimentet fortsätter fram till årsskiftet enligt Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg. Cykliska aktier och banksektorn är en fortsatt intressant börsexponering. Enligt den tekniska analysen är OMXS30 extremt överköpt på kort sikt men på 1-3 månaders sikt visar statistiken att index borde vidare upp. 

Återkommande positiva vaccinnyheter trumfar fortsatt ökningen av antalet virusfall och nya restriktioner. Det bredare indexet för Stockholmsbörsen (OMXSPI) steg en dryg procent förra veckan och summerar totalt 11 procent uppgång för 2020. Den ökade riskaptiteten lyfte oljepriset mer än 4 procent förra veckan, och summerar därmed stigande oljepriser tre veckor i rad. Guld- och silverpriset visade dock en marginell nedgång under förra veckan.

– Marknaden har helt ställt in sig på att vi kommer ha ett fungerande vaccin som börjar rullas ut runt årsskiftet. Det kommer sannolikt inte innebära att vi kommer se en vardag som ser helt normal ut redan då, men jag tror det är tillräckligt för att aktiemarknaden mer definitivt ska kunna se förbi pandemins negativa effekter. Nu har vi haft dock en aktiemarknad som till stor del redan har prisat in detta så jag ser det mer som att en risk på nedsidan försvinner än att det ska ge en riktigt kraftig uppgång på kort tid, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Bolagsrapporterna är avklarade och det amerikanska presidentvalet ser inte ut att ge några nya större överraskningar. Vad driver utvecklingen på börsen fram till årsskiftet?

– I det korta perspektivet tror jag att fortsatt positiva vaccinnyheter driver börsen fram till årsskiftet. Givet rådande momentum i marknaden och att vi troligtvis får fler vaccinnyheter så tror jag vi får se en börs som avslutar året med fortsatt uppgång men i en lugnare takt.

Aktiemarknadens intresse har ökat kraftigt i den senaste sektorrotationen för tidigare coronaförlorare och aktier som har halkat efter när börsen rusat. Mycket talar för att den exponeringen är fortsatt attraktiv även på kort sikt.

– Jag tycker man ska fortsätta äga cykliska aktier, kompletterat med bolag i sektorer som gynnas av en återgång till en mer normal vardag. Här bör bankerna rimligtvis kunna fortsätta visa styrka in mot perioden för utdelningarna i början av nästa år, med stöd av mindre osäkerhet kring kreditförluster.

Vilken är den enskilt största risken på aktiemarknaden just nu?

– Största riskerna mot detta scenario är på vaccinområdet. Antingen att vaccinet visar sig ha en kortare effekt tidsmässigt eller att produktionsbegränsningar eller distribution försenar vaccinationerna. Det scenariot skulle kunna sätta käppar i hjulet för den stigande trend vi nu ser på börsen, säger Karl Hedberg.

Hållpunkter i veckan

Makroveckan är relativt fullmatad. Måndagens inköpschefsindex bekräftade bilden av att återhämtningen i euroområdet har bromsat in i kölvattnet av allt fler skärpta restriktioner. Den tidigare stora skillnaden mellan industri och tjänstesektorn fortsätter, där inte minst den tyska industrin sticker ut positivt. Tisdagens månadsbarometer från Ifo-institutet, blir därför en viktig konjunkturindikator. USA:s kombinerade inköpschefsindex steg mer än väntat, för såväl tillverkningsindustri som tjänstesektor.

I slutet av veckan får vi flera pusselbitar för den svenska konjunkturen. På torsdag väntar KI:s konjunkturbarometer och ett räntebesked från Riksbanken. Svensk BNP för tredje kvartalet och detaljhandelsstatisk landar på fredagen.

Aktiecase

Det snabbväxande installationsbolaget Instalco har via en aktiv förvärvsagenda vuxit mycket snabbt de senaste fem åren, dessutom med en lönsamhet bland de bättre i branschen. Med ett starkt kassaflöde och en balansräkning som möjliggör mer M&A på en fragmenterad marknad, finns goda förutsättningar för fortsatt M&A-driven tillväxt. Instalcos vinsttillväxt har de senaste åren varit högre än jämförbar grupp av svenska serieförvärvare, men aktien handlas trots det med rabatt.

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

På medellång sikt noteras OMXS30 med en köpsignal som senaste signal där nästa målområde möter vid jämna 2000-nivån. Det positiva medellångsiktiga scenariot backas upp av den positiva säsongsstatistiken, det vill säga historiskt har avkastningen för halvårsperioden från oktober till april utklassat den andra perioden. Dessutom visar impulsstatistiken att en uppgång med 10 procent på 10 dagar historiskt har lett till fortsatt starka uppgångar 1-3 månader senare.

På kort sikt är index emellertid extremt överköpt efter en uppgång med cirka 12 procent på ett par veckor och risken för en rekyl har därmed ökat. Vi borde därför få en rekyl på kort sikt (1-2 veckor) men på 1-3 månaders sikt visar statistiken att index borde vidare upp.