”Börsen kommer fortsätta uppåt”

Ny amerikansk president, republikanskt kontrollerad senat och ett positivt vaccinbesked eldar på världens börser. Vaccinbeskedet har triggat en snabb sektorrotation till tidigare coronaförlorare. Kortsiktigt finns många intressanta aktiecase bland vaccinvinnarna, inte minst banksektorn enligt Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg. Det finns goda förutsättningar att börsen klättrar vidare den närmaste tiden.

Med Joe Biden som president kombinerat med vad som ser ut att bli en republikansk senat som motvikt har världens börser rusat den senaste veckan. På måndagen fick aktiemarknaden dessutom extra krut från positiva resultat kring läkemedelsbolaget Pfizers vaccinkandidat, som visat på effektivitet i de första analyserna av den pågående fas III-studien.

 – Idag ser vi ett rejält lättnadsrally på Pfizers vaccinbesked. Det har triggat stora sektorrotationer där investerare säljer av de aktier som har gynnats under pandemin, som till exempel e-handlare och gamingbolag. Istället ser vi stora köpflöden i de bolag som har pressats mest under pandemin med rejäla uppgångar som följd. De här flödena tror jag kommer fortsätta en tid ytterligare. Det finns många intressanta köp bland vaccinvinnarna, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

I den snabba sektorrotationen blev bland annat hotellsektorn, flygbolag och klädjätten H&M initialt stora börsvinnare.

– En sektor som helhet som gynnas av snabb återgång till en mer normal vardag är banksektorn som vi ser kommer upp kraftigt idag. Där tror jag det finns mer uppsida kortsiktigt i hela sektorn.

Börssentimenten är fortsatt starkt. Trots ett väldigt jämnt val, det vill säga vad som ansågs vara det utfall som skulle kunna trigga en nedgång, så uteblev den förväntade negativa rörelsen.

– Den starka trenden över valet i kombination med lättnadsrallyt idag tycker jag är ett styrketecken på att börsen kommer fortsätta vidare uppåt den närmaste tiden. Så länge som vi har stöd av låga räntor så tror jag uppgången håller i sig, säger Karl Hedberg.

Den tilltagande optimismen syns även i kreditmarknaden, där kreditspreadar för high yield-segmentet har sjunkit ner mot lägstanivåerna efter coronapandemins utbrott.

Hållpunkter i veckan

Rapportperioden är i princip över. Några mindre bolag som dock ska visa korten är Ncab, Balco och Ferronordic. På kapitalmarknadsfronten hamnar Ericsson, Nent och Investor i fokus. Bolag som arrangerade kapitalmarknadsdagar i förra veckan fick ett rejält uppsving, som exempelvis SKF, Sandvik och inte minst Volvo, som noterade kursrekord.

Veckan är relativt tunn på makrofronten. ZEW-index över tyska investerare och analytikers förväntningar på ekonomin sjönk rejält i oktober, till de lägsta nivåerna sedan i maj. Hur november månads ZEW-index ser ut vet vi på tisdag, då även de svenska hushållens konsumtion i september presenteras.

Aktiecase

Trots ett hyggligt kvartalsresultat, accelererande omstruktureringsåtgärder och en låg värdering, har hygienbolaget Essity tappat omotiverat mycket på börsen. Covid-19-pandemin har förskjutit en stor del av den tidigare förväntade vinståterhämtningen för 2020 till 2021 och 2022. Med ett nytt kostnadseffektivitetsprogram och höjt mål för justerad avkastning på sysselsatt kapital, bör vinsttillväxten dock fortsätta flera år framöver. Det har skapat ett bra köpläge. Med ett justerat P/E-tal på 15x på våra prognoser för 2021 är värderingen attraktiv såväl relativt övriga börsen som konkurrenterna. 

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Huvudscenariot är att OMXS30-index noteras i en konsolidering mellan nivåerna 1700 och 1860. Om index bryter igenom 1860 möter ett första motstånd vid 1900 och därefter vid jämna 2000. Om index istället vänder ned och punkterar 1700 effektueras en säljsignal med en risk för en nedgång mot cirka 1550/1600-området. Men, så länge index rör sig mellan cirka 1700 och 1860 definierar vi det som en konsolideringsperiod.