Sektorn som kan överraska positivt

Det positiva börssentimentet fortsätter med förnyat stöd från ett nytt stimulanspaket i USA, bättre makrobild och flera omvända vinstvarningar. Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg ser goda möjligheter till positiva vinstöverraskningar i den stundande rapportsäsongen. En sektor som kan överraska positivt är banksektorn. OMXS30 noteras i en uppåtgående trend med högre toppar och bottnar.

Börsfesten fortsätter och Stockholmsbörsen har snart hämtat hem hela nedgången sen toppen i februari, mätt som OMXS30-index. För helåret har OMXS30 stigit cirka 5 procent. I det korta perspektivet drivs börserna av ett förnyat stöd från ett nytt stimulanspaket i USA, bättre makrobild och flera omvända vinstvarningar.

– Jag tror att den positiva trenden på börsen håller i sig över rapportperioden. Vi har sett ett flertal positiva vinstvarningar från bolag i olika branscher och jag tror att vi överlag kommer se positiva överraskningar när det gäller bolagsvinsterna. Bolagen har varit väldigt snabba på att ta ned kostnaderna under den stora osäkerheten i våras. Nu när efterfrågan kommer tillbaka så ger den låga kostnadsnivån en extra skjuts till vinsterna, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Mycket talar därmed för att en bättre rapportsäsong än förväntningarna, likt andra kvartalet. Även om volymerna fortfarande faller har många bolag lyckats parera med stora kostnadsbesparingar. En strid ström av bolag har lämnat besked om bättre vinstutveckling än väntat för andra kvartalet. Färska exempel är Europas största fönstertillverkare Inwido, spelbolaget Kindred, fettbolaget AAK och plastkomponentbolaget Hexpol. Många bolag har dessutom beslutat om att återuppta sina utdelningar, som exempelvis Dustin, Telia, NCC, Essity och Electrolux.

Den senaste månaden har Carnegie Analys justerat upp vinstestimaten för över 40 bolag på Stockholmsbörsen. Trenden med uppjusteringar fortsätter och är bred, med bolag från flera olika sektorer, vilket är positivt. För det andra kvartalet föll det justerade rörelseresultatet med 31 procent på årsbasis för Carnegies svenska bolagsuniversum. För den stundande rapportsäsongen, det vill säga det tredje kvartalet, förväntas motsvarande siffra landa på -11 procent. Det är bättre än -22 procent för S&P 500 och väsentligt bättre än -39 procent för europeiska EuroStoxx 600. Detta inkluderar dessutom den stärkta kronkursen.

Karl Hedberg ser ett par faktorer som skulle kunna innebära risker mot det positiva scenario vi nu ser på börsen.

– En sån risk är om vi inte ser något framgångsrikt vaccin under kommande månader, vilket marknaden har prisat in i dagens aktievärdering. En annan risk är att marknadens förväntningar på återhämtningen inom tillverkningsindustrin har varit lite för stora. Vi har sett en kraftfull återhämtning bland de konjunkturkänsliga bolagen drivet av förhoppningen om att 2021 är tillbaka på samma vinstnivåer som vi såg 2019 innan pandemin bröt ut. Det återstår ännu att se om bolagen kommer leva upp till detta. Viss oro finns även kring ränteutvecklingen. Den amerikanska räntan har senaste veckorna rört sig försiktigt uppåt och skulle vi se en fortsättning på den trenden så skulle det kunna vara en anledning till en försiktigare börsutveckling under hösten.

En sektor som kan sticka ut i rapportperioden är banksektorn, som dessutom gynnas i ett scenario med stigande räntor.

– Givet den återhämtning vi sett för många bolag, både när det gäller vinster och försäljning, så tror jag att marknaden är för negativ när det gäller osäkerheten kring bankernas kommande kreditförluster. Återhämtningen som vi har sett i företagen bör leda till att kreditförlusterna för bankerna blir betydligt mindre än tidigare befarat. Osäkerhet kring hur stora fortsatta kreditförlustreserveringar bankerna kommer göra kommande kvartal har hållit tillbaka bankaktierna. Om vi får ett kvartal utan nya stora reserveringar så tror jag att bankaktierna kommer ta igen lite av förlorad mark gentemot börsen som helhet, säger Karl Hedberg. 

Hållpunkter i veckan

I slutet av veckan inleds rapportperioden på allvar i Sverige med verkstadsbolaget Sandvik och medicinteknikbolaget Getinge på fredag. Flera av de amerikanska investmentbankerna är dock först ut och redan på tisdag och onsdag landar viktiga rapporter från sektorn.

Oktober månads ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin presenteras på tisdag. Vid förra mätningen steg ZEW-indexet oväntat kraftigt upp till den högsta nivån sedan maj 2000. På tisdagen presenteras även Global konjunkturprognos och finansiell stabilitetsrapport från IMF. Senare i veckan riktas blickarna mot Philly Fed-index, veckostatistik över nya arbetslösa i USA och bilförsäljningen i Västeuropa.

Aktiecase

Bilsäkerhetsbolaget Autoliv har haft en god återhämtning på börsen, men det finns mer att ge. Den stora tillbakagången på fordonsmarknaden ser ut att vara över och bilproduktionen ökar från det tredje kvartalet och framåt. I takt med att volymerna återvänder och besparingsåtgärder biter, förbättras lönsamheten. Vi gillar bolagets starka marknadsposition, tillväxtutsikter och begränsade risk relaterat till elektrifieringen av bilindustrin. Aktien är attraktivt värderad baserat på ett normalvinstår.

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Index noteras i en uppåtgående trend då vi ser dels en sekvens med högre bottnar och toppar och dels att index noteras över 200-dagars glidande medelvärde. Index gjorde under förra veckan flera försök att passera 1847-motståndet utan att lyckas. Om motståndet passeras möter nästa tekniska tak vid 1900-nivån. Det positiva mönstret med stegvis högre bottnar bryts först om index punkterar 1790 och om den nivån underskrids möter flera stöd i området mellan 1740 och 1760.