”Vi fortsätter att se ett starkt börssentiment”

Oroligheterna i Washington DC i förra veckan rann snabbt av aktiemarknaden, där vaccinering, smittspridning och konjunkturdata är i fortsatt fokus. Rapportperioden inleds på fredag och intensifieras veckorna därefter. Stigande bolagsvinster och utsikter för 2021 väger i nuläget över värderingen av börsen. Den senaste tidens uppgång på aktiemarknaden är dessutom bredare än tidigare. Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg ser att bra läge att bredda portföljen genom att ta hem vinster i vissa coronavinnare och öka exponeringen mot industribolag och banksektorn.  

Det nya börsåret har inletts lika starkt som det föregående året avslutades. Aktiemarknaden skakade av sig oroligheterna i Washington DC i förra veckan givet utfallet i senatsvalet i Georgia med förväntad röstmajoritet för Demokraterna (via vicepresidentens utslagsröst).

– Vi fortsätter att se ett starkt börssentiment där investerare väljer att se möjligheter istället för risker just nu. Efter demokraternas nyvunna majoritet i senaten så har fokus varit på möjligheter till nya större stimulanspaket snarare än risker för höjda bolagsskatter i USA. Det tycker jag talar för att sentimentet fortsätter indikera optimism. Jag ser inget tecken på att det håller på att vända i närtid, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Utöver senatsvalet är den fortsatta smittspridningen i fokus och eventuella effekter av nya restriktioner och nedstängningar. Utvecklingen vägs fortfarande upp av vaccinoptimism och relativt hyggliga konjunkturdata. Dock bör man hålla ögonen på hur snabbt vaccineringen löper på, inte minst i USA där vissa rapporter har indikerat en långsammare utrullning än väntat.

– Värderingen på börsen är högre än vad vi har sett historiskt men givet det låga ränteläget och en förväntan om stigande bolagsvinster i år så tycker jag den är rimlig. Jag tror det finns utrymme för ännu högre värdering så länge vi fortsätter se en trend med stigande kvartalsvinster. Givet att vaccineringar fortsätter enligt plan så bör vi se en återgång till en mer normaliserad efterfrågan för bolagens produkter och tjänster. Det i kombination med de kostnadsbesparingar som genomfördes under förra året ger en god potential till stigande vinster för de kommande kvartalen i år. Det talar för att vi har ytterligare uppgång framför oss, säger Karl Hedberg.

Aktiemarknaderna i USA, Europa och Norden har alla inlett året med uppgångar, i storleksordningen 3 till 5 procent i lokala valutor. Globalt har Kina och Emerging Markets inlett året starkast, med uppgångar kring 8 procent. Bästa sektor är energi där oljepriset har klättrat 9 procent i år och med 31 procent de senaste tre månaderna. Även koppar, nickel och järnmalm har utvecklats starkt under de senaste månaderna, vilket bekräftar konjunkturoptimismen.

– Vi har sedan slutet på förra året börjat se att flera sektorer som tidigare har släpat efter i återhämtningen nu har börjat ta fart igen. Jag tror det mönstret kommer fortsätta. Har man haft en stor övervikt mot bolag inom sektorer som är coronavinnare, som till exempel e-handel och gaming, så tycker jag det är ett bra tillfälle att bredda sin portfölj nu. Jag tror vi kommer se fortsatt styrka inom industribolagen samt en banksektor som börjar röra sig uppåt, säger Karl Hedberg.

Hållpunkter i veckan

Innevarande vecka inleds rapportsäsongen. På fredag visar de amerikanska investmentbankerna JP Morgan, Wells Fargo och Citigroup sina kort. Enligt analytikerna är det fjärde kvartalet 2020 det sista kvartalet med negativ vinsttillväxt på USA-börserna. Från och med det första kvartalet 2021 väntar lättare jämförelsekvartal, givet pandemiutbrottet i början av föregående år.

På makrofronten med amerikanska förtecken är det värt att hålla ögonen på NFIB småföretagarindex på tisdag, Federal Reserves Beige Book på onsdag, arbetslöshetsstatistiken på torsdag och Michiganindex för januari på fredag.

Börsraketen Fortnox, som rusade 175 procent under 2020, arrangerar kapitalmarknadsdag på fredag.

Aktiecase

Byggunderleverantören Inwido befinner sig i en stark operationell trend och gynnas av hemmafixartrenden, som under coronapandemin även spillt över i en hög tillväxt inom bolagets e-handel. De senaste årens kostnadsbesparingar ger dessutom allt större avtryck i resultatutvecklingen, med sex kvartal i rad med förbättrade rörelsemarginaler. Fönstertillverkaren gynnas även av EU:s stora fokus på energieffektivisering i fastigheter vilket gynnar efterfrågan på marknaden men även aktiemarknadens syn på bolaget som ett grönt (ESG) aktiecase. Aktien handlas till attraktiva värderingsmultiplar på våra relativt modesta prognosantaganden.

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

I fredags noterade OMXS30-index en uppgång med 0,5 procent till en stängning på nivån 1949,4. Facit för veckan blev en uppgång med nästan 4,0 procent där 54 procent av aktierna steg medan 38 procent stängde med negativa förtecken. Hela 29 aktier på Large Cap-listan noterade en ny 200-dagars högsta. Inga aktier som noterade en ny 200-dagars lägsta.

Index noteras nu vid 1950-motståndet och om detta område passeras möter nästa målområde vid 2000-nivån.