Bokslutsrapport 2021 – Hög marknadsaktivitet bidrog till växande intäkter

2021 blev ytterligare ett år som påverkades kraftigt av pandemin och den massvaccination som påbörjades i inledningen av året ledde till en sjudande optimism. Börsen fortsatte att utvecklas starkt med ökad börsomsättning som följd. Det fanns också ett stort intresse för att ta bolag till börsen och för att investera i nya bolag, både i noterade och i onoterade bolag. Genom ett nära samarbete mellan våra olika affärsenheter kunde våra privatkunder erbjudas unika investeringserbjudanden i snabbväxande onoterade bolag. Detta var en bidragande orsak till stark tillväxt i vårt privatkundssegment.

Carnegie medverkade i totalt 111 st aktiemarknadstransaktioner varav 51 st börsnoteringar. Det bidrog till att antalet bolag som bevakas av Carnegies analysavdelning ökade till 400, vilket gör att Carnegie har den bredaste oberoende analystäckningen i Norden. Det starka ekosystem som Carnegie medvetet och fokuserat byggt upp under åren har visat sig vara en lyckad strategi. Genom affärsområdenas nära samarbete gynnas kunderna, vilket resulterar i att Carnegies rådgivning är högt eftertraktad på marknaden. Kundernas förtroende för Carnegie som rådgivare är fortsatt starkt och alla affärsområden fortsätter att toppa rankningar från oberoende kundundersökningar

Den höga marknadsaktiviteten har bidragit till att medarbetarna arbetat intensivt under perioder och men trots detta har Carnegie lyckats säkerställa tid för återhämtning. Det är också glädjande att Carnegies medarbetarundersökning återigen förbättrar resultatet, 96 procent (+1 procent) av medarbetarna anger att man är engagerad i sitt arbete. Att medarbetarna trivs och är engagerade i sitt arbete är viktigt för vår fortsatta framgång och inte minst för att fler duktiga personer ska välja Carnegie som arbetsgivare.

Under de senaste åren har Carnegie arbetat med en IT-transformation i syfte att modernisera vår infrastruktur. I oktober genomfördes ett stort systembyte som medförde att funktionaliteten i vissa applikationer påverkades och det är något vi har arbetat fokuserat med sedan dess. Genom att vi nu får en modern IT-arkitektur har vi goda möjligheter att vidareutveckla funktioner och erbjudande samt att ytterligare effektivisera verksamheten.

För åttonde året utsåg Carnegie tillsammans med SvD Näringsliv Framtidens Entreprenör. Intresset från allmänheten var stort och röstningen slog alla rekord. Vinnare blev företaget Irriot, ett företag som utvecklar smarta bevattningssystem

Carnegies kunder står alltid i centrum i allt det vi gör. Det är kundernas förtroende i kombination med medarbetarnas engagemang som är avgörande för Carnegies starka resultatutveckling.

Björn Jansson, VD Carnegie

Carnegies kunder står alltid i centrum i allt det vi gör. Det är kundernas förtroende i kombination med medarbetarnas engagemang som är avgörande för Carnegies starka resultatutveckling. Resultatet i år överträffar föregående års resultat som i sig var ett rekordår. Oavsett vad som händer på de finansiella marknaderna kommande år så är Carnegies kombination av kundfokus och medarbetarengagemang orubbligt

Björn Jansson, VD

Relaterade artiklar