Blir Europa nästa börs att lyfta?


Helena HaraldssonVECKANS MAKRO. Makroekonom Helena Haraldsson om tre faktorer som just nu driver marknaderna: 1. Ett "ja" i söndagens italienska folkomröstning skulle kunna bli en katalysator för Europabörsen. 2. Kan Opec-mötet i veckan bryta oljans intervall? 3. Aggressivare Fed? – fokus på amerikanska jobbsiffror på fredag.

Blir Europa nästa börs att klättra?

  • Efter USA-valet har Europas börser inte stigit likt övriga stora börser i världen. En förklaring är den osäkerhet som råder kring Italiens folkomröstning på söndag, där frågan gäller premiärminister Matteo Renzis förslag om att reformera det italienska parlamentet. Utgången ser också ut att avgöra hans eget öde.
  • Marknaden förväntar sig ett nej i folkomröstningen och opinionsundersökningar står lågt i kurs, så ett ja skulle kunna ge ett börslyft även i Europa. Ett nej skulle sannolikt återigen sätta fokus på bankproblemen i Italien.

 

 

Fokusskifte – tillväxt snarare än åtstramning

  • Lite i skymundan av Trumps satsningar på bättre tillväxt i USA har det skett ett skifte även i Europa: EU-kommissionen uppmuntrar en viss ökning av budgetutgifterna och varnar för en alltför stram finanspolitik.
  • Både i Tyskland och Storbritannien har det i dagarna talats om satsningar på bland annat infrastruktur.


Kan OPEC bryta oljans intervall?

  • Metallpriserna, särskilt industrimetaller, är upp kraftigt i november med kopparn i spetsen. Fokus nu är om OPEC-mötet på tisdag kommer få oljan att bryta intervallet 43-53 dollar per fat. En produktionsbegränsning är sannolik, men frågan är hur stark överenskommelsen blir.
  • Carnegies oljeteam tror att OPEC kommer lyckas begränsa produktionen med 1 miljon fat per dag till 32,5-33 miljoner fat och att oljan stiger mot 50-60 dollar.

 

Marknaden förväntar sig aggressivare Fed-höjningar

  • Marknaden har stort fokus på amerikanska siffror – främst jobbrapporten på fredag. Efter USA-valet väntar sig marknaden nu flera höjningar från Fed. Men Fed agerar aldrig på förväntad finanspolitik och Fed-chefen Yellen kan på mötet den 14 december peka på motvind från den starka dollarn och ränteuppgången.
  • Å andra sidan skulle riktigt starka jobbsiffror sannolikt leda till högre förväntningar på räntehöjningar från Fed och ännu högre obligationsräntor. 

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts