Bli en bättre investerare – lär känna ditt psyke! [del 2]

För att göra bättre aktie- och fondaffärer bör vi entydigt sträva efter att bete oss mer rationellt. I praktiken handlar det om att se nyktert på problem och inte låta känslorna påverka våra beslut för mycket.

Här är fortsättningen på vår uppskattade serie där Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, valt ut sju mentala fällor och mindre rationella beteenden som investerare ofta göra sig skyldiga till – och föreslår enkla lösningar.

Häng med! I dag tar vi upp fälla 45. Fälla 1-3 hittar du här

FÄLLA 4: Status quo – ”Jag ska nog sova på saken…”

I placeringssammanhang går det inte att eliminera slump och risk, oavsett hur förberedda vi är – marknaden låter sig ju inte styras! Det fina i kråksången är att det ändå går att göra bra placeringar – det gäller bara att informera sig och fatta rationella beslut. På sikt kommer tur och otur att jämna ut sig.

Relaterat till osäkerheten är rädslan att göra förändringar, ett fenomen som kallas status quo bias och innebär att vi blir passiva när vi inte är säkra på vad vi ska göra. Beteendet bottnar sannolikt i en rädsla för att göra fel – eller annorlunda uttryckt, en rädsla för att agera under osäkerhet. En närliggande problematik är hinsight bias som innebär att vi tenderar att titta tillbaka och klandra oss själva för att vi har varit dumma.

Konsekvens: Som investerare är det oerhört centralt att våga fatta beslut! Problemet med status quo bias och hinsight bias är förstås att vi blir passiva och därigenom inte styr vårt eget öde. 

Lösning: Acceptera slump och osäkerhet, och agera istället rationellt utan förväntningar! Givetvis måste du ha en idé om vad en placering ska resultera i, till exempel avkastning eller ökad riskspridning, men längre än så ska vi inte gå. Och glöm inte att det är den enklaste saken i världen att döma med facit i hand – det är en helt annan sak att fatta beslut här och nu!

 

FÄLLA 5Gamblers fallacy – ”Inga träd växer till himlen”

Du spelar fia med knuff och har slagit fem ettor i rad. Vilken otur! Nu är det väl ändå dags för en högre siffra – eller? Vad är sannolikheten att nästa slag är en etta? Svaret är förstås en på sex, eftersom det historiska utfallet inte påverkar vad tärningen nästa gång kommer att visa.

Ny fråga: Om börsen har gått upp fyra år i rad, vad är sannolikheten att den går upp ett femte år? Utan ytterligare information är den bästa gissningen 50 procent, eftersom börsen utveckling från år till år kan beskrivas som nästintill slumpmässig – och därmed kan liknas vid ett tärningsslag.

Gamblers fallacy innebär att vi låter historiska utfall påverka vår inställning till sådant som styrs av slumpen. Som placerare går vi ständigt i fällan. Denna logiska tankevurpa har exempelvis drabbat investerare som efter en lång börsuppgång intar en negativ marknadssyn med argument som ”inga träd växer till himlen” eller ”det som gått upp måste också komma ned”.

Konsekvens: Ju mer påverkade vi är av gambler’s fallay, desto större är risken att vi tar hem vinster för snabbt. Tankevurpan kan också leda till att vi hänger kvar vid förlorare för länge, i tron att det inte kan falla hur länge som helst.

Lösning: Var medveten om problemet – och försök vara rationell!

Del 3 i serien publicerar vi nästa vecka. Håll utkik i vårt nyhetsbrev eller här på sajten!

 

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts