Björnens tid är psykologins

PENGARNA. Vid kraftiga marknadsfall brukar teknisk analys komma i ropet som förklaringsmodell. Är vi snart där igen?, undrar Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Privatbank. 

Redan på 30-talet beskrev nationalekonomen J M Keynes aktiemarknaden som en skönhetstävling, där placerarna snarare strävar efter att hitta aktier som andra uppfattar som köpvärda än att bilda sig en egen uppfattning i syfte att tjäna avkastning på snabba uppvärderingar.

Att börsen fungerar som samhället i övrigt är inte oväntat. Prissättningen av finansiella tillgångar styrs ju av samma aktörer – dig, mig och alla andra som är beredda att köpa och sälja aktier för att fastställa ett pris. Att förstå hur denna mekanism fungerar, eller snarast inte fungerar,är A och O för spekuleraren. Den som förlitar sig på akademiskt tillrättalagda linjära modeller, som CAPM, får inte den edge som krävs för att lyckas. Snarare gäller det att vara medveten om sin omgivning och om hur andra aktörer tänker. Något utvecklat: observera, agera, anpassa. Du observerarvad som händer – i vilken marknadsregim befinner vi oss? Vilka sektorer är heta? Vad fokuserar aktörerna på? Du agerar på det som händer – hänger med i modet, använder strategier som är lämpade för rådande marknadsregim. Och du anpassar dig – utvärderar situationen och dina strategier.

Användningen av teknisk analys, där psykologi är en viktig ingrediens, går i vågor. Kan du gissa när denna analysform är som mest populär? Jo, vid kraftiga börsnedgångar. Då fungerar nämligen inte den fundamentala analysen. Det spelar ingen roll hur billig aktien/börsen är, den kan alltid bli billigare,och när man har problem att förstå vad som händer vänder man sig till psykologin eller den tekniska analysen. Du anar inte hur många förfrågningar från media jag fick i utförsbacken 2008/2009.

Dessutom började alla möjliga personer att uttala sig om börspsykologi. Så här kunde det låta:

  • ”Det är psykologi som styr börsen just nu.” – Thomas Erséus, f.d. vd Kungsleden
  • ”Börsen är ju bara psykologi och när tillräckligt många byter fot kommer vändningen.” – Johnny Alvarsson, vd Indutrade
  • ”Vi måste återvinna styrka, mod och tro på framtiden.” – Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden
  • ”Finansmarknadspsykologi krävs för att stoppa kriser.” – Hubert Fromlet, Kinaexpert,f.d. chefekonom Swedbank 

Vid nästa stora nedgång lär det låta ungefär likadant. Under dessa perioder ifrågasätts de ekonomiska modellerna och det kan man ofta ha förståelse för, då ekonomer i alla tider konsekvent har misslyckats med att prognostisera ekonomiska nedgångar. Självklart finns det undantag, men till och med IMF skriver så här efter att ha studerat ekonomiska prognoser i 63 stora ekonomier:

”The record of failure to predict recessions is virtually unblemished.”

I tider av bull markets är de ekonomiska modellerna populärast och få intresserar sig för börspsykologi. Men det är naturligtvis fel att tro att psykologi enbart styr vid nedgångar. Börspsykologi finns i alla marknadslägen – men jag blev knappast förvånad över det tilltagande intresset från media för undertecknad när sensommarens/höstens bear market satte in. Är det snart dags igen?