Balder – goda förutsättningar för en fortsatt hög vinsttillväxt

Fastighetsbolaget Balder är en av Carnegies favoriter i sektorn sedan länge. Balder har en fantastisk historik och har lyckats växa det långsiktiga substansvärdet med i genomsnitt 27 procent per år under perioden 2011-2018. Det är få, om ens något fastighetsbolag i Europa som kan uppvisa en bättre utveckling under samma period. Vd och huvudägare Erik Selin sitter i samma båt som aktieägarna och äger 36 procent av aktiekapitalet. Historiskt har aktien värderats med en substanspremie kring 30-40 procent men har de senaste åren handlats med en liten rabatt. Efter årets kursuppgång på 20 procent handlas aktien till 3 procent rabatt relativt Carnegie Analys förväntade långsiktiga substansvärde om 311 kronor per aktie per 31 december 2019.

Den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt stark med priser på historiska rekordnivåer. Hög efterfrågan och låg vakansgrad har drivit upp hyrorna till rekordnivåer. Nytt utbud på kontorsmarknaden har varit förhållandevis begränsat, framförallt i Stockholm och Göteborg. Det som skiljer den här fastighetscykeln från 1980-talet och den vid millennieskiftet är att nytt utbud har varit förhållandevis begränsat. Det kan tyckas märkligt men en stor anledning är att det är brist på byggbar yta i storstäderna.

Balder har en relativt hög andel bostäder i sitt bestånd. Idag utgör bostäder 59 procent, kontor 16 procent och handelslokaler 11 procent av fastighetsportföljen. Expansionen sker nu även utanför Sverige, framförallt efter förvärvet 2015 av det finländska bostadsbolaget Sato. Bolag har även fastigheter i Danmark och Norge och över 80 procent av fastighetsbeståndet finns i huvudstäder eller större städer.

Med stigande fastighetsvärden och fallande räntor har Balders vinster och substansvärden ökat rejält sedan finanskrisen. Fastighetsportföljen har vuxit i värde från 7 miljarder SEK år 2008 till 121 miljarder i senaste kvartalsrapporten.

Balder har en stor potential i sin nybyggnationsverksamhet med en stark projektpipeline. Anledningen är att Erik Selin köpte mycket miljonprogramsfastigheter i början av 1990-talet, då fastigheter och angränsande mark införskaffades till en väldigt lågt värdering.

Balder – goda förutsättningar för en fortsatt hög vinsttillväxt (Köp, riktkurs 340 SEK)

 • Fortsatt stark tillväxt, där förvaltningsresultatet ökade med motsvarande 32 procent i första kvartalet jämfört med föregående år
 • Hyresintäkterna ökade med 14 procent i första kvartalet och uppvisar en stor riskspridning avseende hyresgäster, branscher och lägen
 • Belåningsgraden är relativt låg på 50 procent i dagsläget, väsentligt lägre än 70-80 procent för tio år sen
 • Balder delar inte ut pengar och fokuserar helt på tillväxt
 • Byggrätterna är bokförda till väldigt låga värden i balansräkningen vilket kommer synliggöras i takt med att projekten realiseras
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 340 SEK motsvarande en 5 procent substansvärdespremie och 18 gånger det kassaflödesmässiga resultatet per aktie på våra prognoser för 2019.

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 8 maj kl. 11:41.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.