Valresultat befäster japanskt investeringscase

Japan är en av världens största börser med starkt vinstmomentum. Nu är ett bra läge att öka exponeringen: Penningpolitiken är ultralätt, valutan undervärderad och reformprogrammet Abenomics fungerar. Dessutom gynnas landets företag av hög tillväxt i Asien och en global automatiseringstrend. Söndagens valresultat befäster vår positiva inställning till japanska aktier.  

Söndagens japanska val blev en lyckoträff för sittande premiärminister Shinzo Abe som befäster sin maktposition. Hans regeringskoalition ser ut att behålla två tredjedelar av mandaten i underhuset.

Abes reformagenda kan accelerera efter det starka valresultatet. Viktigast för marknaden är att den lätta penningpolitiken nu består och att centralbankschefen Kuroda kan få stanna efter april 2018, säger Helena Haraldsson, omvärldsstrateg Carnegie Private Banking, och fortsätter: 

 

 

 Japan är ett investeringstema i Carnegie Private Bankings senaste strategirapport. Sedan valet utlystes den 25 september har Japan redan gå

tt 1,5 procent bättre än Sverige. Vi tror på fortsatt stark börstrend, så vid svaghet ser vi köptillfälle.

Här följer åtta goda skäl hon just nu ser för att köpa japanska aktier: 

 

  1. Diversifiering. Japan-börsen utgör runt 8 procent av världsindex. Många investerare, både institutioner och privatpersoner, har dock betydligt mindre exponering än så i sina portföljer. Av rena diversifieringsskäl – för att sprida riskerna – kan det alltså vara lämpligt för många att öka andelen japanska aktier.
  2. Attraktiv värdering: Japanska börsen värderas till ett tolvmånaders framåtblickande P/E-tal nära sitt genomsnittsvärde sedan 2010 – övriga stora börser ligger klart över dessa historiska snitt.

  3. Rekordstora bolagsvinster: Japanska företag är nu inne på sitt andra år med rekordvinster. Under andra kvartalet överraskade japanska bolagsresultat betydligt mer positivt än de europeiska och amerikanska. Det senaste kvartalet var det också fler bolag som lyfte framtidsutsikterna än som sänkte dem och vinstprognoserna revideras upp. Vinstförväntningarna för japanska bolag 2018 ligger runt 10 procent – ungefär som i USA, men över Europas 8 procent. Ser vi till optimismen mätt som momentum, skillnaden mellan upp- och nedrevideringar, så leder Japan stort över Kina och USA, som kvalar in på plats två och tre.

  4. Ljusare ekonomi: Den ekonomiska aktiviteten i Japan är lovande, vilket bådar gott för vinsterna framåt, men även för yenen. BNP ligger nu på 2 procent – i linje med USA och Europa. Hushållen är mer optimistiska, företagsbarometrarna förbättras trots stark yen och företagen ökar sina investeringar. Japan är dessutom en stor vinnare på den allt bättre tillväxten i Asien, då över 35 procent av landets export går dit (att jämföra med 20 procent till USA). Japan är också en betydande exportnation när det gäller robotar och automation.  

  5. Stark yen: Yenen ses som en säker hamn i orostider. Vid skarpa uttalanden och missiltest från Nordkorea har yenen stärkts, inte dollarn – vilket före Trump var det vanliga när investerare flydde risk. En Japan-exponering kan alltså med fördel tas utan att valutasäkra då en stark yen skulle ge visst skydd vid eskalerande geopolitisk oro.
  6. Superlätt penningpolitik: Den japanska penningpolitiken kommer att förbli mycket expansiv under lång tid. Bank of Japan (BoJ) har minusränta och köper statsobligationer samt ETF:er. Banken äger nu runt 45 procent av landets utestående statsobligationer och 60 procent av utestående aktie-ETF:er. BoJ investerar även i fastighetsinriktade investmentbolag. Sedan ett år fokuserar man på avkastningskurvan, det vill säga att hålla långa obligationsräntor låga, snarare än att köpa obligationer för ett visst belopp varje månad. 
  7. Nya pengar in på börsen: Mycket talar för stora flöden in i japanska aktier, vilket kan lyfta börsen vidare: Den enorma statliga pensionsfonden ökar fortfarande sin aktievikt något, privata pensionsfonder har mindre än 10 procent i aktier och hushållen äger väldigt lite aktier. Hushållen har så mycket som 17 000 miljarder dollar i finansiella tillgångar, men mer än hälften uppskattas vara placerade i likvida ränteplaceringar som fortsatt ger obefintlig avkastning. Flöden från utlandet kan också komma att öka då det blir allt tydligare att reformprogrammet Abenomics inte misslyckats och att arbetet fortsätter, samt att vinstmomentum håller i sig. 
  8. Teknisk analys ger köpsignal: Även den tekniska analysen, som bortser från fundamentala faktorer och i stället tittar på beteendemönster på börserna, indikerar att japanska aktier är köpvärda.

Vi förordar aktiv förvaltning vid exponering mot Japan i dagsläget. Valutor är osäkra och reformer kan gynna mindre bolag med mer inhemskt fokus.

Läs även:


 

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts