Assa Abloy – attraktivt ingångsläge i det långsiktiga tillväxtcaset

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Låsjätten Assa Abloy har haft ett utmanande år på börsen. Efter ett starkt fjolår noterade aktien all time high i slutet av februari på kursen 248,5 SEK. Oron kring coronavirusets utbredning hyvlade sedan snabbt av en dryg tredjedel av börsvärdet på en månad. Aktien har sedan utvecklats betydligt sämre än Stockholmsbörsen sedan vändningen i slutet av mars.

Idag handlas aktien cirka 20 procent under toppnivån i februari. Samtidigt som övrig jämförbar verkstadssektor värderas till historiskt höga multiplar, handlas Assa Abloy på historiskt låga värderingsmultiplar. Vår bedömning är att det finns goda chanser att aktien gör revansch under hösten, i takt med en allt mer normaliserad omvärld. Assa Abloys affärsmodell och långsiktiga tillväxtutsikter är intakta, vilket har skapat ett attraktivt ingångsläge i aktien.

Det negativa sentimentet kring aktien förklaras främst av att stora delar av nybyggnations- och utbytesmarknaden mattades väsentligt under våren. Assa Abloys eftermarknadsaffär – det vill säga låsbyten och service på den stora globala installerade låsbasen - utgör hela två tredjedelar av omsättningen. I halvårsrapporten, som var väsentligt bättre än våra förväntningar, fanns ljusglimtar i form av ett väsentligt lägre organiskt försäljningstapp än väntat kombinerat med aggressiva kostnadsbesparingar.

Fundamentalt har egentligen ingenting förändrats för bolaget. De långsiktiga strukturella trenderna består för världens största låsbolag: urbanisering, ökat säkerhetsmedvetande och digitalisering. Coronakrisen har skyndat på digitaliseringen och kan på sikt gynna Assa Abloy, då skiftet från mekaniska till elektromagnetiska och digitala lås accelererar, vilket också delvis bekräftades i halvårsrapporten.

Assa Abloys organiska tillväxttakt historiskt imponerar inte med en årlig genomsnittlig tillväxt på 3 procent per år de senaste 15 åren. Den är dock solid givet att volatiliteten i densamma är överlägsen den hos andra aktörer i sektorn. Sedan 1994 har den organiska tillväxttakten varit negativ endast under två år: 2009 och högst troligen 2020. När digitaliseringen nu accelererar finns förutsättningar för att den organiska tillväxttakten dessutom kan skruvas upp något jämfört med den historiska takten.

Viktigare är låsjättens starka kassaflöden som möjliggör en aktiv förvärvsstrategi. De senaste 15 åren har förvärv adderat i genomsnitt 5 procent per år i förvärvad tillväxttakt, vilket också är i linje med bolagets tillväxtmål. Idag är det förvärvsmålet relativt ambitiöst, givet att bolaget idag är tre gånger större än för 15 år sen. Vår bedömning är dock att Assa Abloy kan prestera i närheten av detta förvärvsmål även framöver, givet den solida balansräkningen och starka kassagenereringen.

Baserat på vår prognos för 2021 handlas aktien idag på EV/EBITA 16,5x, vilket är en motiverad premievärdering relativt den nordiska verkstadssektorn. Jämfört med andra nordiska kvalitetsbolag är värderingsmultiplarna i underkant, likaså relativt Assa Abloys historiska värderingsintervall. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 230 SEK per aktie, där 197 SEK motiverar dagens verksamhet och 33 SEK värdet av framtida förvärv.

Assa Abloy – attraktivt ingångsläge i det långsiktiga tillväxtcaset (Köp, riktkurs 230 SEK)

  • Världens största låsbolag har släpat efter såväl jämförbara bolag som Stockholmsbörsen i år
  • Aktien handlas på historiskt låga värderingsmultiplar
  • Affärsmodell och långsiktiga tillväxtutsikter är intakta, vilket har skapat ett attraktivt ingångsläge i aktien
  • Den påskyndade digitaliseringen kan gynna bolaget, då övergången till digitala lösningar accelererar
  • Assa Abloys historiska årliga genomsnittliga organiska tillväxttakt på 3 procent per år imponerar inte, dock den låga volatiliteten i densamma
  • Den aktiva förvärvsstrategin har adderat i genomsnitt 5 procent tillväxttakt per år de senaste 15 åren
  • Låsjättens solida balansräkning och starka kassaflöden möjliggör en fortsatt aktiv förvärvsstrategi
  • Vi rekommenderar Köp med riktkurs 230 SEK per aktie

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 20 juli kl.07:46.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.