Årsskiftesplanering för dig med 3:12-bolag

Vad bör du som fåmansföretagare tänka på inför nästa år?  Kan du påverka K10:an? Och hur kan du förbereda dig för de betydande skatteförändringar som kan realiseras nästa år? Peter Grufman och Björn Ohlsson, skatterådgivare på Carnegie Private Banking, guidare dig genom tio viktiga aspekter.  

 1. Använd ditt/dina gränsbelopp rätt
  Beroende på hur din verksamhet ser ut kan det vara aktuellt med fler bolag för att öka gränsbeloppet – det går nämligen att kombinera förenklingsregeln för ett bolag med huvudregeln för ett annat bolag. Det kan även vara aktuellt att skapa fler bolag i familjen för att kunna använda förenklingsregeln för fler än ett bolag. I vissa fall kan det även vara lämpligt och behövligt att göra kapitaltillskott i form av ovillkorligt aktieägartillskott för att på så sätt öka gränsbeloppet.  
 2. Tar du tillräcklig med lön?
  Utrymmet för lågbeskattad utdelning, det vill säga gränsbeloppet, beräknas till viss del på utbetalda kontanta löner under föregående år, det vill säga löneunderlaget. Behöver du (eller närstående) ta ut extra lön för att uppfylla löneuttagskravet i år? Om så är fallet kan du ta ut en extra lön i december. Vilka belopp bör du då känna till? Du (eller en närstående) måste under året ha tagit ut en lön som uppgår till det minsta av 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr) + 5 procent av de anställdas kontanta löner, eller 9,6 inkomstbasbelopp (590 400 kr). Tillräckligt löneuttag måste ha gjorts före årsskifte, annars riskerar du att missa hela ditt löneunderlag. Det räcker att en person inom närståendekretsen uppfyller löneuttagskravet.
 3. Förmån och lönekravet
  Det är bara kontant lön som räknas när man avgör om lönekravet är uppfyllt. Ett alternativ till att ta en extra lön gäller för dig som till exempel har bilförmån. Hur gör du? Jo, man får lov att göra en betalning för bilförmånen och lägga på motsvarande belopp på lönen. Resultatet blir högre kontant lön – skatt och arbetsgivaravgifter påverkas inte.
 4. Pensionspremier och lönNormalt sett får företaget dra av pensionspremier motsvarande 35 procent av din lön i pensionsinbetalningar (max 10 prisbasbelopp). I vissa fall kan man även ”köpa ikapp” i form av en engångspremie. Se gärna över detta före årsskiftet.
 5. Nytt bolag 
  Står du i begrepp att starta ett nytt bolag där du ska vara verksam i betydande omfattning. Passa då på att dra igång verksamheten innan årsskiftet eftersom gränsbeloppet tillgodoräknas vid ingången av varje kalenderår. Under 2018 ger förenklingsregeln ett lågbeskattat utrymme om 169 125 kronor.
 6. Träda bolag
  Har du ett bolag som legat i träda i snart fem hela kalenderår och därför går ur karensen efter årsskiftet får du inte glömma att ta ut upparbetat gränsbelopp i år genom utdelning. Gränsbeloppet, det vill säga underlag för 20 procent skatt, försvinner annars då aktierna går från att vara kvalificerade till okvalificerade aktier vid årsskiftet.
 7. NYHET: Äger du/ditt bolag hyresfastigheter eller lokaler?
  Enligt gällande regler kan man sälja en fastighet skattefritt genom att paketera den i ett dotterbolag som sedan säljs. Under 2017 presenterades en utredning med förslag till nya, mindre gynnsamma regler på fastighets- och stämpelskatteområdet. Förslaget har mötts av massiv kritik, men kan bli verklighet under nästa år. Om du överväger en sådan fastighetstransaktion kan det således finnas skäl att agera före en eventuell lagändring.
 8. NYHET: Styrelsearvoden är en personlig inkomst
  Har du tidigare fakturerat för styrelsearbete genom eget bolag är det hög tid att tänka om. Styrelsearvode är en personlig tjänsteinkomst, vilket vi skrivit om HÄR.
 9. NYHET Kvalificerade personaloptioner
  Under nästa år kan vi förvänta oss en ny form av personaloptioner – så kallade kvalificerade personaloptioner. Avsikten är att de ska göra det möjligt för dig med nystartat företag att under vissa förutsättningar ge ut optioner till anställda utan att den anställde riskerar förmånsbeskattning och bolaget arbetsgivaravgifter. Varför inte undersöka om möjlighet kan vara aktuellt för er redan i år?
 10. NYHET: Nya regler för företagsbeskattning
  Det finns även förslag om ändrade regler för företagsbeskattning. Detta skulle bland annat innebära en sänkning av bolagsskatten till 20 procent, men även minskade möjligheter till ränteavdrag inom bolagssektorn. Det är dags att förbereda dig för hur förslaget påverkar ditt bolag! Vilka åtgärder behöver du vidta för att anpassa verksamheten i fråga om finansiering med mera?

Ta gärna kontakt med oss eller din skatterådgivare om du känner att det kan vara aktuellt gå vidare med någon/några av ovanstående frågeställningar – eller bara vill veta mer.