Ambea – stor kurspotential när lönsamheten förbättras i storförvärvet

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. 

Vård- och omsorgsbolagen har vuxit fram som en egen sektor på Stockholmsbörsen. Sektorn har flera attraktiva egenskaper. Bolagen är konjunkturokänsliga och rider på långsiktiga marknadstrender. Demografin där allt fler blir äldre, inte minst när den stora 40-talistgenerationen nu närmar sig 80-årsstrecket,  har skapat ett stort strukturellt behov av privata vårdgivare. Fram till 2025 behövs det minst 30 000 nya platser på äldreboenden i Sverige. Det behövs också flera boenden inom funktionsnedsättning. Likaså är många av dagens boenden i behov av renovering. Penetrationen av privata vårdgivare inom äldreomsorgen är dessutom relativt låg.

Mid Cap-noterade Ambea är Carnegies favorit bland vård- och omsorgsbolagen på Stockholmsbörsen. Aktien har haft en relativt trist utveckling på börsen i år och handlas strax under introduktionskursen 75 kronor i samband med börspremiären i mars 2017. Bolaget är dock väsentligt större i dag efter vårens storförvärv av Aleris Care som i princip fördubblade Ambeas omsättning. Om Ambea lyckas lyfta lönsamheten i Aleris till samma nivå som Ambea före förvärvet, är uppsidan i aktien betydande.

Med förvärvet av Aleris får Ambea en ännu starkare marknadsposition som största omsorgsaktör i Sverige, Norge och Danmark och kliver därmed förbi Attendo och Humana. Förvärvet av Aleris bidrar framförallt med marknadsledande positioner i Norge och Danmark. Utöver en väl spridd omsättning inom äldreomsorg, hemtjänst, rehab, stöd och omsorg samt personlig assistans har Ambea även en liten verksamhet inom bemanning av vård och omsorg. Sett till nettoomsättning per kontraktsmodell utgör egen regi 73 procent av omsättningen och entreprenad 24 procent. Resterande 3 procent är bemanning.

Ambea har en tydlig tillväxtambition med målet om en årlig tillväxttakt om 8–10 procent genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. I nuläget ligger den organiska tillväxttakten på relativt skrala 1 procent men genom förvärvet av Aleris lyfte omsättningen med 84 procent i tredje kvartalet. För 2020 bedömer vi att Ambea kan växa 7 procent.

Integrationen av Aleris Omsorg är avslutad och utlovade 90 miljoner SEK i årliga synergier är avklarade. Fokus framöver är förbättrings- och effektiviseringsarbetet som ska stänga marginalgapet mellan förvärvade Aleris cirka 3 procent rörelsemarginal jämfört med cirka 9 procent i Ambea före förvärvet. Carnegie Analys bedömning är att EBITA-marginalen bottnar på 6,5 procent i år. Nettoeffekten är positiv från de årliga synergierna jämfört med uppstartskostnaden för alla nya äldreboenden under 2020. Kombinerat med att effektiviseringsarbetet löper på i Aleris bör EBITA-marginalen gradvis klättra tillbaka mot 8-9 procent de närmaste åren.

Ambea har ingen exponering i Finland, där sektorkollegorna Attendo och Humana har hamnat i en del problem. På risksidan finns ersättningsnivåerna från kommunerna, som i allt högre utsträckning fått problem med ökade underskott.

Aktien är attraktivt värderad på EV/EBITA 11,8x (justerat för leasing) på vår prognos för 2020, inklusive en FCF-yield (fritt kassaflöde) kring 7-8 procent. Integrationen av Aleris ser ut att löpa på väl och Ambea har idag en väsentligt utvidgad verksamhet i Skandinavien. De långsiktiga marknadstrenderna i sektorn talar för Ambea som lämpar sig väl för investerare som vill ha större inslag av konjunkturokänslig verksamhet i portföljen. Köp aktien med riktkursen 95 SEK. Om bolaget når våra prognoser och med antagandet om viss multipelexpansion, finns en uppsida i aktien på 60-70 procent.

  Ambea – stor kurspotential när lönsamheten förbättras i storförvärvet (Köp, riktkurs 95 SEK)

  • Marknadsledande vård- och omsorgsbolag i Sverige, Norge och Danmark
  • Stort strukturellt behov av privata vårdgivare
  • Vårens storförvärv av Aleris i princip fördubblar omsättningen
  • Integration avklarad, nu väntar effektivitetsåtgärder för att förbättra Aleris lönsamhet
  • I takt med att effektiviseringsarbetet löper på i Aleris bör EBITA-marginalen gradvis klättra tillbaka mot 8-9 procent de närmaste åren
  • Aktien är attraktivt värderad på EV/EBITA 11,8x (justerat för leasing) på vår prognos för 2020
  • Köp det konjunkturokänsliga omsorgsbolaget med riktkursen 95 SEK. Om Ambea når våra prognoser samt med viss multipelexpansion finns en uppsida på 60-70 procent

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 11 november kl. 06:17.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.