Slöt nyss avtal med första USA-kunden

Torsdagen den 24 november avgjordes tävlingen Framtidens entreprenör. Här träffar du finalisterna.

Bolag: Inficure Bio. Vd: Sofia Mayans. Affärsidé: Sälja laborativa tester till bolag som utvecklar läkemedel mot fibros (ärrvävnad i organ). Har tagit fram en mus som utvecklar fibros spontant, vilket halverar försökstider. Önskat kapital: 8 miljoner kronor under tre år för fortsatt validering mm.


Berätta om er entreprenörsresa. Hur har ni kommit dit ni är idag?

– Vi är en spinn-off från Umeå universitet. När jag var doktorand hos Dan Holmberg, i dag ordförande i Inficure Bio, gjorde vi en transgen mus för att studera utvecklingen av typ 1-diabetes. Musen visade sig få fibros, vilket också var intressant, men då det inte hade med diabetes att göra var det inte lika självklart hur projektet skulle gå vidare.

– Jag disputerade 2008 och  åkte några år senare iväg till USA för att göra postdoc. 2013 kom jag hem igen och träffade Dan, som föreslog att vi skulle ta vår mus till Umeå Biotech Incubator. Där pitchade vi idén att den kunde användas för att testa effekten av läkemedel mot fibros – och på den vägen är det.

Viktigaste milstolpen hittills?

–  Alldeles nyligen slöt vi avtal med vår första amerikanska kund –  ett läkemedelsbolag i Boston. Forskare på bolaget hade läst vår vetenskapliga publikation om fibrosen i vår mus. 

Vad händer härnäst?

–  Vi söker finansiering för att verkligen kunna ta fart. Det handlar om att kunna jobba heltid i bolaget och rekrytera en person för marknadsföring och försäljning samt ytterligare laborativ personal för att fortsätta validera vår mus, så att vi får mer data att visa kunder.

Hur ser Inficure Bio ut om fem år?

– Då är vi ett väletablerat bolag i Umeå. Vi är tio personer och lägger mycket fokus på försäljning och laborativt arbete. Vår modell har blivit ett förstahandsval för testning av läkemedel mot fibros, säger Sofia Mayans, vd Inficure Bio. 

Kommer man få se Inficure Bio på börsen?

– Det är absolut ingen omöjlighet. Om möjligt vill vi gärna att det här bolaget får finnas kvar och ge arbetstillfällen i Umeå.

Läs mer om tävlingen Framtidens entreprenör här

Läs om övriga finalister: 

Adventure Box
Karma 
Gleechi
&frankly