Förbättrad lönsamhet i sikte

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Industri- och bygghisstillverkaren Alimak har haft en svag kursutveckling det senaste året men återhämtat sig relativt väl sedan kursraset i mars. De initialt negativa coronaeffekterna har börjat avta, vilket normaliserar efterfrågan. Omfattande byggstimulanser planeras av politikerna för att få fart på världens ekonomier, vilket gynnar Alimak som har en stor kundbas i byggsektorn. Bolaget har dessutom nyligen aviserat ett åtgärdsprogram med fokus på förbättrad lönsamhet. Det finns därför goda förutsättningar för att resultat kan förbättras i såväl det korta som medellånga perspektivet. Aktien är attraktivt värderad relativt jämförbara bolag.

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar, det vill säga hissar. Företrädesvis inom industri- och byggsektorn, som både köper och hyr hissar av Alimak. Idag har Alimak verksamhet i över 100 länder och drygt 2 000 anställda. Omsättningen är relativt jämt fördelade mellan Europa, Asien och Nordamerika. Aktiekursutvecklingen har inte övertygat de senaste åren, framförallt på grund av en svag byggmarknad samt en utspädning av rörelsemarginalen efter två stora förvärv.

Under 2017 förvärvades två stora bolag som i ett slag fördubblade bolagets omsättning till drygt 4 miljarder kronor. De båda förvärven hade vid tidpunkten för förvärvet sämre lönsamhet än Alimak, framförallt på grund av att de inte hade en lika utvecklad eftermarknadsaffär. Alimaks affärsområde After Sales är en kassako och utgör normalt en dryg tredjedel av vinsten. Under coronakrisen har dock andelen kortsiktigt ökat till 70 procent.

Efterfrågan på eftermarknadstjänster är mer motståndskraftig mot marknadsfluktuationer än försäljningen av nya produkter och påverkas huvudsakligen av storleken på den installerade basen, som för närvarande ligger på runt 70 000 enheter. För en permanent installerad industrihiss med en livscykel på 25–30 år kan eftermarknadstjänster i form av underhåll, reservdelar, reparationer och renoveringar stå för 75 procent av de potentiella livscykelintäkterna.

Nyligen presenterade vd Ole Kristian Jødahl en åtgärdsplan för att lyfta lönsamheten. I korta drag ska Alimak bli mer decentraliserat efter en omorganisering till fyra divisioner där den tidigare eftermarknadsaffären integreras i respektive division. Åtgärdsprogrammet förväntas generera årliga besparingar om cirka 60 MSEK, med full effekt vid slutet av H1 2021. Målet är att närma sig rörelsemarginalmålet (EBITA) på 15 procent, som bolaget nådde senast under 2016. Vår bedömning är att Alimak nästan kan nå det målet under 2021.

Alimak är ett välskött bolag med investmentbolaget Latour som största ägare, med drygt 29 procent av aktierna. Alimak har en stark finansiell ställning, vilket innebär att förvärvad tillväxt åter kan bli aktuellt. Byggsektorn bör även gynnas när stimulanspaket rullas ut världen över, vilket ger draghjälp åt Alimaks marknad. Kortsiktigt bedömer vi att Alimaks intjäning förbättras under andra halvåret jämfört med det första.

Vi rekommenderar Köp med riktkursen 152 SEK, motsvarande EV/EBITA på 13,5x vår prognos för 2021. Det innebär en rabatt på 23 procent relativt jämförbara bolag i Norden, vilket motiveras av en högre lönsamhet bland jämförelsebolagen. Om Alimak lyckas lyfta lönsamhetsnivån, bör värderingsrabatten minska.

Alimak – förbättrad lönsamhet i sikte  (Köp med riktkurs 152 SEK)

 • Världsledande industri- och bygghisstillverkare med verksamhet i över 100 länder
 • En svag byggmarknad och två stora förvärv har delvis tyngt verksamheten de senaste åren
 • Med en ny vd och ett åtgärdsprogram med fokus på decentralisering, ska lönsamheten lyftas
 • Byggsektorn bör gynnas när stimulanspaket rullas ut världen över, vilket ger draghjälp åt Alimaks marknad
 • Attraktiv eftermarknadsaffär som normalt sett står för drygt en tredjedel av vinsten
 • Efterfrågan på eftermarknadstjänster är mer motståndskraftig mot marknadsfluktuationer
 • Välskött bolag med en stark finansiell ställning, som möjliggör förvärv
 • Investmentbolaget Latour är största ägare med 29 procent av aktierna, vilket är en kvalitetsstämpel
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 152 SEK, motsvarande EV/EBITA på 13,5x vår prognos för 2021.

    Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

    Skriv upp dig här 


    Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 13 oktober kl.09:33.

    Viktig information

    Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

    Potentiella intressekonflikter

    Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

    Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.