Alimak – på rätt väg med lönsamhetsförbättringar

Bygghissbolaget Alimak har haft en stark kursutveckling under 2019 efter ett svagt 2018. Bolaget, som säljer vertikala transportlösningar och hyr ut till industri- och byggsektorn, har verksamhet i över 100 länder och drygt 2 300 anställda. Mycket talar för att Alimak har passerat botten på marginalsvackan från 2017 och att bolaget nu är på god väg mot att nå sina finansiella mål. Aktien är köpvärd.

Först en titt i backspegeln: Förra året hade Mid Cap-bolaget vissa problem med några stora projekt som blev försenade inom BMU-verksamheten, det vill säga hissar för fasadunderhåll. Dessutom påverkades lönsamheten av de två stora förvärven av Facade Access Group samt Avanti Wind Systems som genomfördes under 2017 och fördubblade Alimaks omsättning till drygt 4 miljarder kronor.

De båda förvärven hade vid tidpunkten för förvärvet sämre lönsamhet än Alimak, framförallt på grund av att de inte hade en lika utvecklad eftermarknadsaffär. Alimaks affärsområde After Sales är en kassako och utgör en dryg fjärdedel av omsättningen men halva vinsten.

Under 2017 föll Alimaks rörelsemarginal till 11,6 procent från 15 procent 2016. Förra året påbörjades en viss återhämtning och 2018 landade på 12,8 procent, vilket dock är en bit under målet på 15 procent. Rapporterna för fjärde kvartalet 2018 och första kvartalet 2019 har bekräftat att marginalförbättringen fortsätter, vilket har lyft aktien drygt 30 procent i år. Förutom en förbättrad lönsamhet visar bolaget ett bättre kassaflöde och en organisk tillväxttakt på 13 procent i det första kvartalet.

Carnegie Analys bedömer att det mesta av integrationsarbetet nu ligger bakom och att företagsledningen nu skiftar fokus till försäljning och förbättrad lönsamhet. Synergieffekterna från förvärven börjar synas under 2019 och ger därmed stöd åt vinsttillväxten.

På minussidan är den något svaga orderingången med en book-to-bill på 0,94 gånger, som dock delvis beror på en mer strikt intern orderbokning på BMU-sidan. Alimak är konjunkturkänslig men har verksamheten spridd över hela världen, där Sverige endast utgör kring 4 procent av omsättningen. De underliggande strukturella drivkrafterna på Alimaks marknad är intakta, bland annat att urbanisering, allt högre byggnader och att myndigheter ställer högre säkerhetskrav.

Alimak – på rätt väg med lönsamhetsförbättringar (KÖP, riktkurs 175 SEK)

 • De två senaste kvartalsrapporterna bekräftar den operativa vändningen med förbättrade rörelsemarginaler
 • Carnegie Analys bedömer att bolaget når det finansiella målet 15 procent rörelsemarginal under 2020
 • Integrationsarbetet är över och företagsledningen kan nu fokusera på tillväxt, framförallt inom det höglönsamma affärsområdet After Sales samt förbättra lönsamheten, främst inom affärsområdet Industrial Equipment
 • Carnegie Analys förväntas sig en vinsttillväxt per aktie på 10 procent per år för 2019 och 2020
 • På vår riktkurs 175 SEK värderas aktien till EV/EBITA 13x på vår prognos för 2020, vilket är en värdering i linje med jämförbara bolag i Norden. Motsvarande P/E-tal landar på 16,7x
 • Investmentbolaget Latour är största ägare med 29 procent av aktierna, vilket är en kvalitetsstämpel
 • Carnegie Analys rekommenderar köp med riktkursen 175 SEK.

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 26 april kl. 15:24.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.