Transformerande år med stor kurspotential

Nyligen passerade läkemedelsbolaget en viktig milstolpe som sänker estimatrisken. Trots den starka kursutvecklingen i år är vinstmultiplarna fortsatt mycket låga vilket ger en betydande uppsida i aktien.
Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Calliditas – Transformerande år med stor kurspotential (Köp med riktkurs 179 SEK)

  • Specialistläkemedelsbolag med godkänt läkemedel i både USA och Europa
  • Lägre risknivå efter positivt studieresultat (B-del av fas III-studie) bäddar för fullständigt godkännande i början av 2024
  • Stark start på försäljningen (Tarpeyo) i USA med egen säljorganisation
  • Hög bruttomarginal och begränsad säljstyrka i USA ger stor lönsamhetspotential
  • Calliditas lönsamt redan andra halvåret 2023
  • Mycket attraktiva värderingsmultiplar givet den förväntat snabba försäljningsutvecklingen
  • Carnegies prognoser ligger väsentligt under marknadens
  • Vi rekommenderar Köp med riktkurs 179 SEK

Framväxten av den svenska biotekniksektorn de senaste 20 åren har överskuggats av många misslyckanden. De senaste åren har vi dock sett ett rejält trendskifte efter ett antal framgångar. Camurus, Hansa Biopharma och Bioarctic är några exempel på svenska forskningsbolag som tagit sig hela vägen fram till kommersiell fas.

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas är det färskaste exemplet. Bolaget är nära ett fullständigt godkännande för sitt läkemedel Nefecon (under varumärket Tarpeyo i USA) för behandling av den kroniska njursjukdomen Iga-nefropati, även känd som Bergers sjukdom. Bolaget har sedan december 2021 ett accelererat godkännande i USA utfärdat av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Calliditas har även fått europeiskt godkännande för Kinpeygo (varumärket i Europa).

Nyligen publicerade Calliditas positiva studieresultat för B-delen av sin fas III-studie med Nefecon. Utfallet i studien, som bland annat visade på en sjukdomsmodifierande effekt, väntas ligga till grund för ett fullständigt godkännande i USA och Europa. Enligt vd:n förväntas ansökan skickas till FDA i juli, med potentiellt godkännande i början av nästa år. Med studieresultatet på bordet kan risknivån nu anses vara lägre i bolaget, vilket kunde utläsas på marknaden då aktien rusade 30 procent.

Tarpeyo lanserades i USA i slutet av januari 2022 och har under de första elva månaderna av kommersialiseringen redan sålt för 372 miljoner kronor. Mot slutet av fjärde kvartalet hade bolaget ett rekordstort antal patientrekryteringar, vilket ger stöd åt vår prognos med kraftigt ökande försäljning de närmaste åren.

Försäljningsstrategin är att sälja Tarpeyo via egen säljorganisation i USA till njurspecialister. I Europa, Kina och Japan har Calliditas valt en partnerstrategi, där bolaget erhåller en royaltysats. Tarpeyo är en produkt med hög lönsamhet, givet en bruttomarginal kring 95 procent och en ganska begränsad säljstyrka i USA. När bolaget får upp farten på försäljningen kommer bolaget snabbt bli lönsamt samt uppvisa en väldigt hög lönsamhet på sikt. Vår bedömning är att Calliditas uppvisar lönsamhet redan andra halvåret 2023.

I våra prognoser – som ligger väsentligt under marknadens – antar vi en försäljning på 1,4 miljarder kronor redan i år och 3,0 miljarder kronor år 2024 med ett rörelseresultat på nästan 1 miljard kronor. För denna potential värderas aktien till mycket låga EV/EBITA 6x för 2024 och 3,3 för 2025.  Detta trots att bolaget är i full färd med kommersialisering och har god sannolikhet för ett fullständigt godkännande.

I dagsläget finns inga andra godkända läkemedel för njursjukdomen Iga-nefropati, vilket talar för ett snabbt marknadsupptag. På risksidan finns – förutom att Calliditas i nuläget är ett enproduktsbolag – potentiell konkurrens. En viktig krustrigger är därför Novartis fas III-studie för iptacopan, som väntas i mitten av 2023. Vi ser dock utrymme för flera aktörer på marknaden och ser konkurrensfördelar med att vara först på marknaden, som Calliditas.

Vi lyfte fram Calliditas som aktiecase i oktober förra året och ansåg att bolaget var en missförstådd snabbväxare med attraktiv kurspotential. Aktien har rusat 80 procent sedan dess och är nu onekligen mindre missförstådd efter presentationen av B-delen av fas III-studien. Även om aktien har utvecklats starkt den senaste tiden ser vi en signifikant uppsida i aktien under 2023, givet att bolaget når upp till våra prognoser för patientrekryteringar och försäljning.

Kortsiktigt ser vi över 40 procent uppsida och rekommenderar Köp med riktkurs 179 SEK, baserat på en sum of the parts-värdering, där en nuvärdesvärdering av Tarpeyo i USA uppgår till 131 SEK per aktie. Calliditas har inget finansieringsbehov, då den finansiella ställningen är god med en kassa på 1,2 miljarder kronor vid årsskiftet. Calliditas är dessutom en attraktiv uppköpskandidat.

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 24 februari kl. 16:35.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Mer bränsle i tanken
Veckans aktiecase

Mer bränsle i tanken

Lastvagnskoncernen Volvo hanterar lägre volymer väl och försvarar den fina lönsamheten. Värderingen av aktien reflekterar...

Växande värden i norr
Veckans aktiecase

Växande värden i norr

Fastighetsbolaget NP3 kombinerar en fin historik med goda framtidsutsikter. Bolaget lär inte minst gynnas av...

Säkrare kassaflöden
Veckans aktiecase

Säkrare kassaflöden

Förvärvet av Stanley Security pressade Securitas-aktien i nästan två år. Men nu ebbar de negativa...