Köpvärt omvandlingsnummer

Cancervårdsektorn har sedan början av pandemin haft en svag utveckling då sjukhusen tvingades omprioritera vården. Medicinteknikbolaget har under 2022 börjat vända på trenden där efterfrågan och framtida tillväxtutsikter fortsatt ser mycket goda ut. Vi ser ett attraktivt värderat turnaround-case.
Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Raysearch – Köpvärt omvandlingsnummer (Köp med riktkurs 90 SEK)

  • Utvecklar och säljer mjukvara som optimerar strålbehandling
  • Hög bruttomarginal över 90 procent
  • Bolaget förväntas bli lönsamt efter två sämre år orsakat av pandemin
  • Stark ordertillväxt under året
  • Hög marknadsandel inom protonterapi
  • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 90 SEK

Medicinteknikbolaget Raysearch har likt strålbehandlingsleverantören Elekta utvecklats svagt sedan pandemin orsakat omprioriteringar i sjukvården. Färre individer diagnostiserades med cancer under pandemiåren och bolagets försäljning förblev pressad under en längre tid. Återöppningen av samhället i Kina bör gynna cancersektorn i helhet.

Raysearch säljer egenutvecklade mjukvarulösningar via licensavtal som optimerar strålbehandling vad gäller både effektivitet och behandlingsresultat. Huvudprodukten Raystation står för majoriteten av försäljningen. Mjukvaran planerar dosen för strålbehandling via en algoritm som skapar en behandlingsplan som ger optimal dos i tumören och i möjligaste mån undviker strålning i andra vävnader och organ.

Raysearch inledde året med en stark ordertillväxt och en omvänd vinstvarning inför första kvartalsrapporten för 2022. Rapporten i det andra kvartalet satte dock press på aktiekursen både på grund av en senarelagd rapport samt svagare försäljningssiffror än väntat. Detta visade sig vara en temporär effekt. I tredje kvartalet var försäljningen rekordstark med fortsatt stark ordertillväxt och förbättrad lönsamhet, vilket dock inte gjorde avtryck i aktiekursen som istället kommit ned de senaste veckorna. Återöppning av samhället i Kina och högre cancerprioritering inom sjukvården bör gynna cancersektorn och inte minst Raysearch kommande månader till år.

Protonterapileverantören IBA som har ett partnerskap med Raysearch blev tidigare i år ensam kvalificerad leverantör av tio protonterapisystem i Spanien då konkurrenten Varian inte deltog i upphandlingen. Raysearch vann en order för sin mjukvara i samband med uppgörelsen i Spanien med ett ordervärde på 190 miljoner kronor. Detta är bolagets största order någonsin och ännu ett tecken på att försäljningstrenden går åt rätt håll.

Bolagets andra produkt, onkologiinformationssystemet Raycare, sköter hela verksamheten på en cancerklinik. Det innefattar schemaläggning för maskiner, diagnoser, journaler, bildarkiv med mera. Raysearch och Varian har signerat ett avtal om att göra tester för att validera interoperabiliteten mellan Raycare och Varians linjäraccelarator Truebeam. Testerna påbörjades under våren 2022 och Raycare är troligtvis väldigt nära att bli godkänd av Varian, vilket bör ge ett stort avtryck på de totala intäkterna framöver.

Bolaget värderas till under 3x EV/S för nästa år vilket är billigare än andra snabbväxare i sektorn, speciellt givet stark försäljningstillväxt och pågående kostnadsbesparingar. Vår bedömning är att marginalen förbättras gradvis framöver, vilket gör att även vinstmultiplar börjar se mer attraktiva ut inför kommande år. Riktkursen 90 SEK värderar Raysearch till 4x EV/S på rullande tolvmånader framåt. Det är lägre än genomsnittet för den snabbväxande nordiska medicintekniksektorn, och innebär att det finns ytterligare uppsida om Raysearch lyckas förbättra lönsamheten nästa år.

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången 2022-12-12 06:52

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Mer bränsle i tanken
Veckans aktiecase

Mer bränsle i tanken

Lastvagnskoncernen Volvo hanterar lägre volymer väl och försvarar den fina lönsamheten. Värderingen av aktien reflekterar...

Växande värden i norr
Veckans aktiecase

Växande värden i norr

Fastighetsbolaget NP3 kombinerar en fin historik med goda framtidsutsikter. Bolaget lär inte minst gynnas av...

Säkrare kassaflöden
Veckans aktiecase

Säkrare kassaflöden

Förvärvet av Stanley Security pressade Securitas-aktien i nästan två år. Men nu ebbar de negativa...